Obvestila

Ni obvestil.

Obvestila so izklopljena . Vklopi.

Kazalo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

MMC RTV 365 Radio Televizija mojRTV × Menu

Katalog zbirke osebnih podatkov o zavezancih za plačilo rtv- prispevka

Naziv zbirke osebnih podatkov:
KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O ZAVEZANCIH ZA PLAČILO RTV- PRISPEVKA

Podatki o upravljavcu:
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, javni zavod, 1000 Ljubljana, Kolodvorska 2 matična številka: 5056497.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 • Zakon o Radioteleviziji Slovenija – ZRTVS-1 (Uradni list RS, št. 96/05 in 109/05 – ZDavP-1B)
 • Zakon o davčnem postopku – ZDavP (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04-ZDS-1, 109/04 – odločba US , 139/04, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05)
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98, 72/98 - Sklep US, 11/99 - Odločba US, 89/99, 11/01-ZRacS-1, 75/02, 87/02-SPZ, 70/03 - Odločba US, 16/04, 132/04 – Odločba US, 46/05 – Odločba US, 96/05 – Odločba US)
 • Zakon o plačilnem prometu - ZplaP (Uradni list RS, št. 30/02, 75/02, 15/03, 2/04 – ZPNNVSM, 37/04 in 100/05 – Odločba US )
 • Zakon o upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05).

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • zavezanci za plačilo RTV prispevka s televizijskimi sprejemniki oziroma drugimi napravami, ki omogočajo sprejem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje,
 • zavezanci za plačilo RTV prispevka z radijskimi sprejemniki oziroma drugimi napravami, ki omogočajo sprjem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje,
 • neplačniki.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, kraj, hišna številka itd),
 • davčna številka,
 • številka transakcijskega računa,
 • zaposlitev,
 • znesek neporavnanega prispevka,
 • znesek poravnanega pripsevka,
 • datum vnosa podatkov,
 • označba sprejemnika.

Rok hrambe osebnih podatkov:

 • Podatki se hranijo deset let po prenehanju statusa zavezanca ali neplačnika (tretji odstavek 39. člena ZRTVS-1) oziroma dokler je to potrebno za doseganje namena obdelave.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

 • pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

 • RTV Slovenija,
 • RS, Ministrstvo za kulturo (kot pritožbenemu organu v skladu z določbo 2. odstavka 387. člena ZDavP),
 • Davčna uprava Republike Slovenije zaradi pridobivanja podatkov, ki jih je DURS dolžan posredovati v skladu z ZRTVS ter ZDavP,
 • pristojni organi v postopku izvršbe v skladu z ZIZ, ZDavP (npr. sodišča, izvršitelji, delodajalci, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, banke oz. hranilnice),
 • pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov v okviru priprave dokumentacije v zvezi z obračunom in izterjavo v okviru RTV Slovenija,
 • pooblaščeni zastopniki JZ RTV Slovenija,
 • pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

 • osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

 • vsi osebni podatki so zavarovani tako, kot to določa Pravilnik o notranji organizaciji
  in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03).

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

 • povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.


v. d. gen. dir. RTV Slovenija, Aleks Štakul,
zanj na podlagi gen. pooblastila, evidentiranega pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. Su 180800/2002-1268, vodja pravne službe

Dragan Trivič

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov