Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Cast Moj RTV Televizija MMC Radio Kazalo

Katalog zbirke osebnih podatkov o zavezancih za plačilo rtv- prispevka

Naziv zbirke osebnih podatkov:
KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O ZAVEZANCIH ZA PLAČILO RTV- PRISPEVKA

Podatki o upravljavcu:
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, javni zavod, 1000 Ljubljana, Kolodvorska 2 matična številka: 5056497.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 • Zakon o Radioteleviziji Slovenija – ZRTVS-1 (Uradni list RS, št. 96/05 in 109/05 – ZDavP-1B)
 • Zakon o davčnem postopku – ZDavP (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04-ZDS-1, 109/04 – odločba US , 139/04, 96/05 – ZRTVS-1 in 109/05)
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98, 72/98 - Sklep US, 11/99 - Odločba US, 89/99, 11/01-ZRacS-1, 75/02, 87/02-SPZ, 70/03 - Odločba US, 16/04, 132/04 – Odločba US, 46/05 – Odločba US, 96/05 – Odločba US)
 • Zakon o plačilnem prometu - ZplaP (Uradni list RS, št. 30/02, 75/02, 15/03, 2/04 – ZPNNVSM, 37/04 in 100/05 – Odločba US )
 • Zakon o upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05).

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • zavezanci za plačilo RTV prispevka s televizijskimi sprejemniki oziroma drugimi napravami, ki omogočajo sprejem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje,
 • zavezanci za plačilo RTV prispevka z radijskimi sprejemniki oziroma drugimi napravami, ki omogočajo sprjem programov v najmanj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje,
 • neplačniki.

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

 • osebno ime,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, kraj, hišna številka itd),
 • davčna številka,
 • številka transakcijskega računa,
 • zaposlitev,
 • znesek neporavnanega prispevka,
 • znesek poravnanega pripsevka,
 • datum vnosa podatkov,
 • označba sprejemnika.

Rok hrambe osebnih podatkov:

 • Podatki se hranijo deset let po prenehanju statusa zavezanca ali neplačnika (tretji odstavek 39. člena ZRTVS-1) oziroma dokler je to potrebno za doseganje namena obdelave.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

 • pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

 • RTV Slovenija,
 • RS, Ministrstvo za kulturo (kot pritožbenemu organu v skladu z določbo 2. odstavka 387. člena ZDavP),
 • Davčna uprava Republike Slovenije zaradi pridobivanja podatkov, ki jih je DURS dolžan posredovati v skladu z ZRTVS ter ZDavP,
 • pristojni organi v postopku izvršbe v skladu z ZIZ, ZDavP (npr. sodišča, izvršitelji, delodajalci, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, banke oz. hranilnice),
 • pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov v okviru priprave dokumentacije v zvezi z obračunom in izterjavo v okviru RTV Slovenija,
 • pooblaščeni zastopniki JZ RTV Slovenija,
 • pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago iznosa:

 • osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

 • vsi osebni podatki so zavarovani tako, kot to določa Pravilnik o notranji organizaciji
  in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03).

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

 • povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.


v. d. gen. dir. RTV Slovenija, Aleks Štakul,
zanj na podlagi gen. pooblastila, evidentiranega pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. Su 180800/2002-1268, vodja pravne službe

Dragan Trivič

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov