Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

KIJZ tabela metapodatkov

Evidenca zavezancev s televizijskimi sprejemniki, radijskimi sprejemniki in drugimi napravami, ki omogočajo sprejem programov v vsaj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje ter evidenca neplačnikov

1. Naziv institucije

Radiotelevizija Slovenija

2. Naziv zbirke podatkov

Evidenca zavezancev s televizijskimi sprejemniki, radijskimi sprejemniki in drugimi napravami, ki omogočajo sprejem programov v vsaj enaki kvaliteti kot prizemeljsko omrežje ter evidenca neplačnikov

3. Področje (šifrant)

Vlada in javni sektor

4. Opis vsebine

Evidenca vsebuje podatke o zavezancih za plačilo RTV-prispevka, in sicer osebno ime/naziv firme oz. samostojnega podjetnika posameznika, naslov, davčno številko, številko transakcijskega računa, zaposlitev v primeru fizične osebe, znesek neporavnanega prispevka, znesek poravnanega prispevka, označbo sprejemnika in datume vnosa podatkov

5. Pravne podlage

Zakon o Radioteleviziji Slovenija

6. Ključne besede (Eurovoc SLO)

mediji

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Slovenija

 

8. Dostopnost podatkov (šifrant)

Podatki niso javno dostopni

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo

/

10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

 

11. Morebitni internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov

/

12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

13. Datum nastanka

1. 1. 2000

14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)

stalno

15. Oblika zapisa

Oracle SQL

16. Jezik zapisa

Slv

17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

Ni povezave

 

18. Odgovorna oseba

Radiotelevizija Slovenija, Služba za obračun RTV-prispevka: Judita Kene, judita.kene@rtvslo.si

Prijavite se na e-novice