Sestava Programskega sveta

v mandatnem obdobju 2014-2018

Predsednik Programskega sveta: Miran ZUPANIČ

Namestnica predsednika: Jelka Stergel

1. Madžarska narodna skupnost
Zsuzsanna BAČI

2. Italijanska narodnostna skupnost
TREMUL Maurizio

3. SAZU
akad. KOS Janko

4. Predsednik RS
dr. GRIL Janez
mag. GEZA Erniša

5. zaposleni v RTV Slovenija
BERGANT Igor E. – informativna dejavnost
HRIBAR Sašo – kulturno umetniška dejavnost
PAJEK Robert – tehnična dejavnost

6. Državni zbor RS (na predlog političnih strank)
BAŠKOVIČ Ciril
mag. CMREČNJAK Danica
DAMJANIĆ Nikola
STERGEL Jelka
LOŽAR Petra

7. Državni zbor RS (na predlog gledalcev in poslušalcev)
BEZELJAK Branka
BOGATAJ Alojzij
OREHOVEC Damir
PODJED Matevž
ROTOVNIK Mitja
SAVIČ Domen
SKRUŠNÝ Jaroslav
ZUPANIČ Miran
HOJNIK VERDEV Metka
JEŽ FURLAN Jedrt
LAP Sašo
mag. LOVRENČIČ Milan
mag. OSTERMAN Jože
mag. PETKOVIĆ Brankica
ZORKO Božidar
BERVAR Gojko

Kazalo