Aborigini živijo precej slabše in manj časa kot preostali prebivalci Avstralije. Foto: AP

Čeprav so aborigini Avstralijo naselili tisočletja pred Britanci, v avstralski ustavi niso priznani. Od okoli 23 milijonov prebivalcev Avstralije se jih 3,3 odstotka izreka za staroselce.

Po vseh družbenoekonomskih kazalnikih živijo slabše od preostalih prebivalcev, med njimi je višja stopnja samomorilnosti, alkoholizma in družinskega nasilja. V primerjavi z drugimi prebivalci imajo deset let krajšo življenjsko dobo, predstavljajo tudi 27 odstotkov vseh zapornikov.

Priznanje domorodnih prebivalcev v ustavi je trenutno v Avstraliji ena izmed večjih tem. Minister Wyatt je verjetno tudi v tem kontekstu v televizijskem nagovoru sporočil, da bo pripravil in predložil soglasni predlog za ustavno priznanje domorodnih prebivalcev, o katerem bo referendum potekal še v mandatu tega parlamenta.

"Ustavno priznanje je preveč pomembno, da bi pri njem smelo iti kaj narobe in da bi z njim hiteli," je dodal minister, pristojen za domorodna vprašanja. Kot je še povedal, se je po nasvete že obrnil k svetu domorodnih voditeljev, govoriti pa namerava tudi s poslanci, in to vseh političnih prepričanj.

Avstralija je staroselcem šele leta 1967 priznala volilno pravico. Foto: EPA

Tudi vlada je po njegovih besedah zavezana priznanju domorodnih Avstralcev v ustavi. Za referendum je že namenila 160 milijonov avstralskih dolarjev. Podrobnosti o predlogu za spremembo ustave ali referendumu pa minister ni razkril.

Aborigini z volilno pravico šele od leta 1967

Referendume v Avstraliji izvajajo le redko. Od leta 1901 so jih izvedli 44. Wyatt se namerava pri novem referendumu zgledovati po tistem iz leta 1967, na katerem so državljani izglasovali ustavno dopolnilo, na podlagi katerega so domorodne Avstralce vključili v popis prebivalstva. Ti pred tem niso imeli volilne pravice.

Wyatt je leta 2017 kot prvi aborigin zasedel položaj avstralskega zveznega ministra. Tedaj je bil pristojen za oskrbo starejših. Maja letos pa je postal prvi domorodni Avstralec, ki je postal minister za domorodne zadeve.

Po njegovem mnenju morajo biti aborigini vključeni v politično odločanje v državi, sploh ob dejstvu, da tudi sodobne politike, navkljub najboljšim namenom, še vedno temeljijo predvsem na pristopu od zgoraj navzdol oziroma odločaj in nadziraj. "Kot da aboriginski prebivalci ne bi vedeli, kaj potrebujejo ali želijo," je dejal.

Več kot 250 voditeljev domorodnih prebivalcev se je že leta 2017 sešlo na zgodovinskem srečanju, na katerem so terjali priznanje. Pri tem so pozvali tudi k oblikovanju v ustavi zapisanega svetovalnega organa oziroma "glasu" v parlamentu, kar je tedanja vlada zavrnila, češ da bi to dejansko vodilo v oblikovanje tretjega doma parlamenta.

Staroselski voditelji so sicer izrazili dvom, da bi lahko samo priznanje domorodnih ljudstev v ustavi v praksi prineslo prave učinke.