Foto: AP
Foto: AP

Mehanizem neodvisnega nadzora policijskega dela na meji je sicer predviden v predlogu pakta o migracijah in azilu in naj bi ga uvedle vse članice EU-ja z zunanjo mejo, če bo pakt na koncu v taki obliki tudi sprejet. Na Hrvaškem pa bodo zdaj začeli izvajati t. i. pilotni projekt.

Skupino za nadzor bodo sestavljali predstavniki več evropskih agencij, urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) in Mednarodne organizacije za migracije (IOM) ter različni pravniki in hrvaške organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko migracij in azila.

Pripravljali bodo polletna poročila, predvsem pa naj bi preverili kritike nevladnih organizacij, da hrvaški policisti slabo ravnajo z nezakonitimi prebežniki, ne spoštujejo njihovih pravic in jih nasilno vračajo čez mejo.

Hrvaška je že imela vpeljan tovrstni neodvisni nadzor dela policije na meji. Uvedli so ga leta 2007 na zahtevo Nizozemske, ta monitoring pa so izvajali do leta 2019, tudi ko je Hrvaška že vstopila v EU.