V skupini izjavi, ki so jo sprejeli ob koncu zasedanja v Sapporu na severu Japonske, so se ministri G7 zavezali, da bodo države pospešile postopno opuščanje fosilnih goriv, da bi najkasneje do leta 2050 dosegli neto ničelne emisije toplogrednih plinov.

Vendar niso ponudili novih rokov, ki bi presegali lansko zavezo držav G7, da bodo do leta 2035 v veliki meri prenehale uporabljati fosilna goriva v svojih elektroenergetskih sektorjih.

Izjava odraža globoka nesoglasja med državami G7 glede ravnotežja med podnebnimi ukrepi in energetsko varnostjo. V znak težavnih pogajanj se države niso posebej zavezale k datumu za postopno ukinitev premoga za proizvodnjo električne energije, medtem ko je Združeno kraljestvo ob podpori Francije predlagalo rok do leta 2030.

Ministri so pozvali k diverzifikaciji energetskih virov in hitremu razvoju "čiste, varne, trajnostne in cenovno dostopne energije" v okviru svetovnega okvira, dogovorjenega za leto 2050, da bi omejili dvig globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija.

Skupino G7 sestavljajo Japonska, Nemčija, Francija, Italija, Združeno kraljestvo, Kanada in ZDA.