Varšava je namreč sprejela potrebne reforme na področju neodvisnosti pravosodja, pa tudi reforme in naložbe na področjih okolja, kmetijstva in digitalizacije, so sporočili v Bruslju.

Komisija je že v konec februarja sprejeti pozitivni oceni prvega poljskega zahtevka za izplačilo iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost ugotovila, da je Varšava zadovoljivo izpolnila dva t. i. supermejnika iz svojega nacionalnega načrta za okrevanje na področju neodvisnosti pravosodja. Pri tem so v Bruslju poudarili celovito reformo disciplinskega postopka za sodnike.

Prav tako je Poljska izpolnila tretji supermejnik, ki je bistvenega pomena za nadzor nad izvajanjem mehanizma. Izpolnitev teh treh supermejnikov je bil pogoj za kakršno koli redno izplačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje.

Za prvo izplačilo v znesku 6,3 milijarde evrov, od katerega so odšteli del predplačila, je morala Poljska izpolniti skupno 37 mejnikov in en cilj. Med temi so poleg prej omenjenih ukrepov še izboljšanje odpornosti in konkurenčnosti gospodarstva, zeleni in digitalni prehod, pa tudi naložbe v kmetijstvo in podpora kmetom.

Z izpolnitvijo supermejnikov si je Varšava odprla tudi pot do preostalih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je osrednji del evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covida-19. Za izplačilo bo morala izpolniti še preostale mejnike in cilje iz nacionalnega načrta, vrednega 59,8 milijarde evrov.

Poljska je s sprejetjem ukrepov na področjih pravosodja, vladavine prava in spoštovanja človekovih pravic izpolnila tudi horizontalne pogoje, ki so podlaga za izplačilo sredstev iz osmih evropskih skladov na področjih kohezijske politike, pomorstva, ribištva in notranjih zadev, so konec februarja še zapisali na Evropski komisiji. S tem si je odprla pot do 76,5 milijarde evrov evropskih sredstev, ki so bila blokirana.