Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je pred tem zavrnilo podobno zahtevo o imuniteti pred civilnimi tožbami.

Trumpovi odvetniki so sodnici, ki vodi postopek na podlagi obtožnice o spodnašanju izidov predsedniških volitev in spodbujanju privržencev k napadu na zvezni kongres 6. januarja 2021, predlagali, naj obtožnico zavrže.

To so utemeljevali s trditvijo, da je bil Trump takrat predsednik ZDA in je kot tak užival imuniteto pred kazenskim pregonom.

"Štiri leta na položaju vrhovnega poveljnika obtožencu niso zagotovila božanske pravice kralja, da se izogne kazenski odgovornosti za svoja dejanja," je razsodila sodnica Tanya Chutkan in zavrnila zahtevo o imuniteti.

"To, da se nekdanjega predsednika lahko kazensko preganja, je bistvenega pomena pri uresničevanju naše ustavne obljube o enakosti pred zakonom," je med drugim dodala.

Trump se bo kot po navadi pritožil, vendar bo o pritožbi najprej odločalo zvezno prizivno sodišče v Washingtonu, ki je predtem v petek sklenilo, da lahko Trumpa zaradi spodbujanja k napadu na kongres civilno tožijo kongresni policisti, kongresniki in drugi, ki so se znašli pod napadom privržencev nekdanjega predsednika.

Trumpu potem preostane še na voljo pritožba na vrhovno sodišče, kjer imajo konservativci šest sedežev, tri od njih pa je na položaj imenoval sam.