Predlagane zakonodajne pobude naj bi pripomogle k bolj trajnostnemu prometu, med drugim z uporabo obnovljivih nizkoogljičnih goriv. S tem bi znatno razogljičili sektor in povečali zelene naložbe, navajajo v Bruslju.

Promet mora postati bolj trajnosten, vendar ne na škodo podjetij, ki se za dostavo in dobavo zanašajo na prevoz, oziroma državljanov, da bi prišli na delo, odšli na počitnice ali obiskali prijatelje in družino, je v uvodu ponazorila komisarka za promet Adina Valean.

S ciljem zmanjšanja izpustov in obenem povečanja konkurenčnosti evropskih podjetij komisija predlaga tri zakonodajne pobude. Te naj bi pripomogle k premiku od oblik prevoza, ki onesnažujejo, k čistejšim oblikam. So del obsežnega zakonodajnega svežnja ukrepov, poimenovanega Pripravljeni na 55, za zmanjšanje izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030, ki ga je Bruselj razgrnil v sredo.

Gre za uredbo o infrastrukturi za alternativna goriva ter pobudah za trajnostno letalsko gorivo in uporabo obnovljivih in nizkoogljičnih goriv v pomorskem prometu. Valeanova je danes v Bruslju predstavila podrobnosti predlogov.

S pobudo za letalstvo bodo dobavitelji goriva obvezani dodajati vse večje deleže trajnostnih letalskih goriv v gorivo, s katerim se letala polnijo na letališčih EU-ja, vključno s sintetičnimi nizkoogljičnimi gorivi, poznanimi kot e-goriva.

Po navedbah komisarke želijo doseči zmanjšanje letalskih izpustov ogljikovega dioksida za pet odstotkov do leta 2030 in 60 odstotkov do leta 2050. S tem bi škodljiva onesnaževala zraka do leta 2050 zmanjšali za devet odstotkov.

Obenem to ponuja tudi nove tržne priložnosti. Vsa goriva, ki so na voljo letalskim prevoznikom na letališčih v EU-ju, bodo do leta 2030 vsebovala vsaj pet odstotkov trajnostnih letalskih goriv. Ta cilj se bo postopoma povečal na 63 odstotkov leta 2050, ko bo industrija postopoma sposobna uvajati in povečati proizvodnjo.

Tudi pobuda za pomorstvo spodbuja uporaba trajnostnih goriv in brezemisijskih tehnologij v pomorskem prometu. Uvedena bo najvišja dovoljena vsebnost toplogrednih plinov iz energije, ki jo uporabljajo ladje, ki pristajajo v evropskih pristaniščih.

"Z našim predlogom za pomorstvo smo vodilni. To je prva tovrstna zakonodajna pobuda za pomorski promet," je dejala komisarka.

"Z določitvijo jasnih, dolgoročnih ciljev do leta 2050 zagotavljamo regulativno predvidljivost, potrebno za sprostitev naložb v razogljičenje. Pričakujemo, da bodo obnovljiva nizkoogljična goriva do leta 2050 dosegla skoraj 90 odstotkov energetske mešanice v pomorstvu," je še povedala.

"Z usmerjenostjo le na ladje z bruto tonažo nad 5000 ton zagotavljamo sorazmernost, saj obravnavamo 90 odstotkov izpustov v sektorju, ne da bi preveč obremenili mala in srednje velika podjetja."

Tretji predlog, uredba o infrastrukturi za alternativna goriva, bo po navedbah komisarke za Evropejce najbolj vidna in otipljiva. Pomagala bo namreč zakrpati vrzel na področju infrastrukture za električna vozila.

Komisija jo je na kratko predstavila že v sredo v okviru predloga o zmanjšanju izpustov za nove avtomobile in lahka gospodarska vozila s ciljem, da bi bila ta po letu 2035 brez izpustov. To naj bi spodbudilo uporabo električnih avtomobilov.

V Bruslju se zavedajo pomanjkanja zadostnega števila napajalnih postaj za električna vozila v Evropi in želijo, da bi se njihovo število v prihodnjih letih znatno povečalo.

Nova uredba naj bi med drugim uvedla jasno zavezujoče cilje glede polnilnih zmogljivosti, ki bodo povezani z velikostjo voznega parka v državah članicah in vzdolž vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, da bi zagotovili, da bodo do leta 2030 postavljene potrebne polnilne postaje.