Nanje bo v prihodnje gledal nekoliko bolj skeptično, saj je bilo v preteklih desetletjih več pojavov domnevno nadnaravnega izvora, pri katerih so bili v ospredju osebni interesi, kot denimo dobiček in slava. O izvoru pojava oziroma fenomena bo lahko odločal le papež.

V dokumentu, ki ga je objavil dikasterij za nauk vere in podpisal papež Frančišek, so predstavljena nova pravila za ocenjevanje nadnaravnih fenomenov. V skladu z njimi lahko pojave za nadnaravne razglasi le papež, preostali cerkveni uradniki pa lahko le odobrijo oziroma spodbujajo pobožnost in romanja, navaja spletni portal Vatican News.

Kot je pojasnil kardinal Victor Manuel Fernandez, je bilo v preteklih desetletjih več primerov, ko so škofi po hitrem postopku razglasili neki pojav za nadnaravnega, Sveti sedež pa se je pozneje odločil drugače. Večkrat se je zgodilo tudi, da so škofi glede pojavov sprejeli eno odločitev, njihovi nasledniki pa so odločitev glede istega pojava razveljavili.

Fernandez je prav tako opozoril, da lahko pojavi domnevno nadnaravnega izvora škodujejo vernikom, češ da so v ospredju nekaterih osebni interesi, kot denimo dobiček in slava. "Obstaja tudi možnost zavajanja vernikov zaradi pojava, ki je zgolj plod domišljije, želje po novostih ali nagnjenosti k laganju," je dodal.

V skladu z novimi smernicami bo Cerkev pojave presojala po tem, ali je pri njih mogoče ugotoviti znamenja božjega delovanja, ali je v sporočilih tistih, ki so vpleteni v domnevne pojave, kar koli, kar je v nasprotju z vero, ali je treba vernike opozoriti na morebitna tveganja in ali je priporočljivo, da pristojna cerkvena oblast uresniči njihovo pastoralno vrednost.

Po novem bo tudi na voljo šest različnih sklepov pri ocenjevanju nadnaravnih pojavov, ki vključujejo mnenja od tega, da so pri pojavu prisotni znaki delovanja Svetega Duha, do opozoril, da pojav ni nadnaraven in bi lahko škodoval vernikom.