V resoluciji, ki jo je predlagala skupina afriških držav, je svet ZN-a ostro obsodil rasno diskriminatorne in nasilne prakse številnih organov kazenskega pregona proti Afričanom in ljudem afriškega porekla. Besedilo resolucije sicer obsoja sistemski rasizem v sistemih kazenskega pregona in poudarja potrebo po privedbi kršiteljev pred sodišče.

Svet Združenih narodov je odredil oblikovanje mednarodnega neodvisnega strokovnega mehanizma za doseganje rasne pravičnosti in enakosti v okviru kazenskega pregona v vseh delih sveta. Strokovnjaki, ki jih bodo imenovali za triletni mandat, bodo zadolženi za obiske posameznih držav ter posvetovanja z državami ter prizadetimi skupnostmi in posamezniki.

Izbrani strokovnjaki bodo preučevali temeljne vzroke sistemskega rasizma med organi kazenskega pregona in v kazenskopravnem sistemu, pretirano uporabo sile in rasno profiliranje. Njihova glavna naloga bo spodbujanje rasne pravičnosti in enakosti pri kazenskem pregonu po vsem svetu.

Resolucija sledi poročilu, ki ga je prejšnji mesec objavila visoka komisarka ZN-a za človekove pravice Michelle Bachelet o sistemskem rasizmu. Pripravila ga je po lanskem umoru Georgea Floyda v ZDA, ki je bil ubit med policijskim pridržanjem.

Njeno poročilo ugotavlja, da v številnih državah Evrope in Amerike ljudje afriškega porekla nesorazmerno živijo v revščini in se soočajo z resnimi ovirami pri dostopu do izobraževanja, zdravstvenega varstva in zaposlovanja, politične udeležbe in drugih temeljnih človekovih pravic.

Poročilo je države pozvalo, naj nemudoma odpravijo vse oblike sistemskega rasizma in se še posebej osredotočijo na rasno pristranske policijske prakse.