Kljub podnebnim zavezam in sprejetju posebnih predpisov, kot so standardi CO2 za osebna in dostavna vozila, Evropski uniji do zdaj ni uspelo zmanjšati emisij v prometnem sektorju. Foto: Pixabay
Kljub podnebnim zavezam in sprejetju posebnih predpisov, kot so standardi CO2 za osebna in dostavna vozila, Evropski uniji do zdaj ni uspelo zmanjšati emisij v prometnem sektorju. Foto: Pixabay

V okviru evropskega zelenega dogovora je Evropska komisija obljubila, da bo sprejela strategijo za pametno in trajnostno mobilnost, ki "bo obravnavala izziv podnebne nevtralnosti in se spoprijela z vsemi prometnimi viri emisij".

Nova raziskava, ki sta jo objavila Climact in NewClimate Institute, naročil pa jo je Greenpeace iz Belgije, ponuja načrt za odločevalce, ki veleva, da do leta 2040 razogljičijo evropski prometni sektor in ga oskrbijo z obnovljivo energijo, ne da bi se zanašali na biogoriva. Analiza opisuje, kako lahko Evropa hitro spremeni revolucijo v mobilnosti ljudi in transportu blaga ter odločilno prispeva k omejevanju globalnega segrevanja.

Razogljičenje prometnega sektorja se lahko zgodi le, če odločevalci sprejmejo ukrepe za zmanjšanje prometnih potreb, hkrati pa vzorce mobilnosti preusmerijo na do podnebja prijaznejše, pravičnejše in obnovljive načine prevoza – kot so kolesarjenje, hoja, javni prevoz, vlaki in skupna vozila – in to hitro. Foto: Newspress
Razogljičenje prometnega sektorja se lahko zgodi le, če odločevalci sprejmejo ukrepe za zmanjšanje prometnih potreb, hkrati pa vzorce mobilnosti preusmerijo na do podnebja prijaznejše, pravičnejše in obnovljive načine prevoza – kot so kolesarjenje, hoja, javni prevoz, vlaki in skupna vozila – in to hitro. Foto: Newspress

Čas se izteka

Za dosego ciljev bi bilo treba nujno prepovedati prodajo vozil z motorji na notranje zgorevanje, je pokazala študija, ki jo je objavila okoljevarstvena organizacija. Razlog je v tem, da so se emisije toplogrednih plinov v zadnjem času zmanjšale v večini gospodarskih sektorjev, medtem ko emisije, ki jih povzroča promet, stagnirajo.

V Nemčiji in Evropi je promet postal "umazani kotiček varstva podnebja", je dejal tiskovni predstavnik Greenpeacea Benjamin Stephan. "Študija kaže, da moramo motorje z notranjim zgorevanjem iz prometa izločiti veliko hitreje, kot smo predvidevali, hkrati pa moramo znatno zmanjšati število avtomobilov na splošno. Le tako nam bo uspelo uresničiti zastavljeno pot do podnebnih sprememb."

Nujen je dober javni prevoz

Greenpeace pri tem predlaga širitev mreže javnega prevoza in omrežja kolesarskih poti, s tem pa želijo ustvariti alternative prevoza z avtomobilom. Železnica bi morala imeti po njihovem prepričanju v prihodnosti osrednjo vlogo. "Kdor še danes želi spodbujati motorje z notranjim zgorevanjem, ne upošteva posledic podnebne krize in globalne dinamike avtomobilske industrije," je dejal Stephan.

Avtomobilska industrija ima prihodnost le, če zaščito podnebja sprejme kot izziv in temu primerno prilagodi svoj poslovni model, je še dejal predstavnik Greenpeacea.