Avtorji raziskave opozarjajo, da se države s pretežno starejšim voznim parkom, med katere sodi tudi Slovenija, soočajo z večjimi količinami izpustov, kar vodi tudi v višje zdravstvene stroške. Foto: Newspress
Avtorji raziskave opozarjajo, da se države s pretežno starejšim voznim parkom, med katere sodi tudi Slovenija, soočajo z večjimi količinami izpustov, kar vodi tudi v višje zdravstvene stroške. Foto: Newspress

Vozila na električni pogon predstavljajo najboljšo alternativo vozilom na dizelski pogon z vidika zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov iz cestnega prometa, kaže raziskava organizacije CE Delft.

Raziskavo je naročila Evropska zveza za javno zdravje (EPHA). Raziskovalci so ugotavljali, s katero alternativo vozilom na dizelski pogon bi dosegli največje zmanjšanje onesnaževal, ki izvirajo iz prometa, torej dušikovih oksidov (NOx) in trdih delcev (PM).

Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje, ki je sodeloval pri nastajanju omenjene raziskave, je poudaril, da povečanje deleža električnih vozil ni edini pomemben ukrep. Enak ali še večji poudarek bi po njegovem prepričanju morali posvetiti spodbujanju aktivne mobilnosti ter izboljšanju učinkovitosti in dostopnosti javnega potniškega prometa. Foto: BoBo/Borut Živulović
Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje, ki je sodeloval pri nastajanju omenjene raziskave, je poudaril, da povečanje deleža električnih vozil ni edini pomemben ukrep. Enak ali še večji poudarek bi po njegovem prepričanju morali posvetiti spodbujanju aktivne mobilnosti ter izboljšanju učinkovitosti in dostopnosti javnega potniškega prometa. Foto: BoBo/Borut Živulović

Kot potencialna alternativna goriva so upoštevali elektriko, stisnjen zemeljski plin, utekočinjen zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, biogoriva ter pogone, kot so priključna hibridna vozila in vozila s prilagodljivim tipom goriva, ki delujejo samo z visoko vsebnostjo nadomestkov fosilnih goriv, so v povzetku raziskave pojasnili na Inštitutu za zdravje in okolje.

Največje zmanjšanje onesnaževal bi dosegli z nadomeščanjem dizelskih vozil z električnimi. To velja tako z vidika "od rezervoarja do kolesa" kot "od izvora do kolesa", so navedli.

Direktorica Evropske zveze za javno zdravje Milka Sokolović je onesnažen zrak označila za največji javnozdravstveni problem, ki ga poslabša vsak dodaten avtomobil na dizelski pogon. Foto: EPA
Direktorica Evropske zveze za javno zdravje Milka Sokolović je onesnažen zrak označila za največji javnozdravstveni problem, ki ga poslabša vsak dodaten avtomobil na dizelski pogon. Foto: EPA

V manjšem obsegu se izpusti dušikiovih oksidov "od rezervoarja do kolesa" lahko zmanjšajo z zamenjavo dizelskih vozil s priključnimi hibridnimi vozili ali vozili na zemeljski plin. Medtem je zmanjšanje izpustov trdih delcev "od rezervoarja do kolesa" pri vozilih na zemeljski plin v primerjavi z električnimi vozili veliko manjše.

Po drugi strani je potencial utekočinjenega naftnega plina, etanola in z vodikom obdelanega rastlinskega olja pri zmanjšanju izpustov "od izvora do rezervoarja" omejen. Pri slednjih dveh so izpusti "od izvora do kolesa" celo večji, poudarjajo.