Največja slabost teh vozil je visoka cena, slovenski anketiranci so za takšen avtomobil pripravljeni odšteti 20.000 evrov. Foto: Reuters
Največja slabost teh vozil je visoka cena, slovenski anketiranci so za takšen avtomobil pripravljeni odšteti 20.000 evrov. Foto: Reuters

Med vozniki brez električnih avtomobilov jih je 57 odstotkov odgovorilo, da bi v kratko-, srednje- ali dolgoročnem obdobju razmislilo o nakupu popolnoma električnega avtomobila. Na drugi strani jih 18 odstotkov ni bilo prepričanih, ali bi kupili baterijski električni avtomobil, četrtina vprašanih pa je odgovorila, da takšnega avtomobila ne bi kupila, izhaja iz ta teden objavljenega poročila EAFO.

V Sloveniji bi o nakupu električnega avtomobila razmislilo 43 odstotka vprašanih, prav toliko pa jih je tudi odgovorilo, da takšnega avtomobila ne bi kupili.
V roku petih let bi električni avtomobil kupilo 33 odstotka vseh vprašanih in 16 odstotkov slovenskih anketirancev.

Kot glavno prednost takšnih avtomobilov so vprašani navedli zmanjšanje izpustov, kot največjo slabost pa njihovo visoko ceno.

V raziskavi EAFO za leto 2023 je sodelovalo okoli 19.000 evropskih voznikov iz 12 držav, od tega 2000 takšnih, ki vozijo električni avtomobil na baterijski pogon, in 17.000 takšnih, ki električnega vozila ne vozijo. Pri raziskavi je sodelovalo tudi 1317 prebivalcev Slovenije. Foto: EPA
V raziskavi EAFO za leto 2023 je sodelovalo okoli 19.000 evropskih voznikov iz 12 držav, od tega 2000 takšnih, ki vozijo električni avtomobil na baterijski pogon, in 17.000 takšnih, ki električnega vozila ne vozijo. Pri raziskavi je sodelovalo tudi 1317 prebivalcev Slovenije. Foto: EPA

Meja je 20 tisoč evrov

Tako evropski kot slovenski anketiranci so za električni avtomobil na baterijo (rabljen ali nov) pripravljeni odšteti 20.000 evrov. Pri tem je 40 odstotkov vseh vprašanih za takšen avto odštelo med 20.000 in 39.999 evrov, 11 odstotkov med 10.000 in 19.999 evrov, 46 odstotkov pa 40.000 evrov ali več. Podobni deleži veljajo tudi za slovenske anketirance.

Ovira pri nakupu električnih avtomobilov je obenem njihov domet. Tretjina vseh sodelujočih v raziskavi je kot najmanjši želeni doseg navedlo 300 do 500 kilometrov. V Sloveniji bi si takšen domet želelo 29 odstotkov vprašanih.

Več kot 500 kilometrov dosega bi si želelo 47 odstotkov vseh vprašanih in 58 odstotkov sodelujočih iz Slovenije. Na drugi strani bi do 200 kilometrov dometa ustrezalo šestim odstotkom vseh vprašanih in devetim odstotkom slovenskih sodelujočim.
V Sloveniji 100-odstotkov voznikov električnih avtomobilov takšen avtomobilov vozi dnevno oz. večkrat na teden, med vsemi vprašanimi pa je ta delež znašal 96 odstotkov. Električni avtomobil ima v zasebni 69 odstotkov med vsemi vprašanimi in 71 odstotkov v Sloveniji.