"S predlogom se sledi okoljskim ciljem in avtomatizaciji ter pospešitvi postopkov za odmero davka na motorna vozila," je pojasnil finančni minister Andrej Šircelj. Foto: Radio Koper

Poleg prerazporeditve sredstev iz proračuna – sredstva bodo za lažje soočanje s posledicami epidemije covida-19 prerazporejena ministrstvom za zdravje, šolstvo in notranje zadeve – je vlada sprejela tudi predlog spremembe zakona o davku na motorna vozila. Z njim se bo znižal davek na motorna vozila za veliko večino avtomobilov in motornih koles, je razložil minister za finance Andrej Šircelj in dodal, da se davek spreminja tako, da ne bo več temeljil na moči motorja, ampak bo osnovno in najpomembnejše merilo emisijski standard, pa tudi vrsta goriva, izpust CO2, v določeni meri tudi moč motorja.

Za električna vozila davka ne bo. "Slovenija s tem davkom udejanja, da je treba motorna vozila obdavčevati z evropskimi standardi, torej v odvisnosti od tega, koliko onesnažujejo okolje," je dejal minister. In drugič, znižuje vse obdavčitve za veliko večino motornih vozil. Po starem zakonu, ki bo veljal še do 31. decembra letos, bi povprečni davek znašal 460 evrov, po novem predlogu zakona bo povprečni davek znašal 160 evrov, to pomeni skoraj trikrat manjše davčno breme.

Bistven padec prodaje avtomobilov

Glede na to, da ni nobene potrebe po dodatni obdavčitvi motornih vozil, saj so ta osnovna dobrina, ki jo uporablja večina ljudi, se ukinja davek na luksuzna vozila, je še navedel Šircelj. Veljale bodo tudi določene druge oprostitve – ne bodo obdavčena starodobna vozila, motorna vozila, ki se uporabljajo za šport, intervencijska vozila, družine, ki imajo tri ali več otrok, ne bodo plačevale davka za motorna vozila, ki jih bodo kupile enkrat v treh letih. Obdavčena ne bodo niti vozila, s katerimi se vozijo invalidi.

"Mislim, da je glede na upad prodaje fizičnih oseb prav, da se poraba spodbudi," je dejal minister Šircelj, ki računa, da bo spremenjen davek eden izmed dejavnikov, ki bo spodbudil nakupovanje motornih vozil. : MMC RTV SLO

"Poenostavljena bo odmera davka, še vedno bo davek plačan na podlagi odmere, vsak ga bo lahko plačal v največ 30 dneh," je dejal finančni minister. V proračun se bo zaradi zmanjšanja davka steklo precej manj denarja – namesto 45 milijonov le še 16 milijonov. "Bi pa poudaril, da je zaradi epidemije tudi na področju avtomobilizma potrošnja prebivalstva upadla, statistični podatki kažejo, da je prodaja avtomobilov na indeksu med 83 in 85 glede na leto prej, kar dejansko pomeni manjšo prodajo avtomobilov," je dejal Šircelj, ki računa, da bo spremenjena obdavčitev eden izmed dejavnikov, ki bodo ponovno spodbudili porabo. Zaradi tega je po njegovih besedah pričakovati, da se bo na dolgi rok primanjkljaj v davčni blagajni uskladil z večjo porabo. "Mislim, da proračun ne bo prikrajšan," je dejal minister.

"Nekatere države so se odločile, da znižajo potrošne marže, v Sloveniji smo se odločili, da bistveno znižamo ta davek oziroma enega, za luksuzna vozila, celo ukinemo," je dejal Šircelj in dodal, da so bili v zdajšnji ureditvi bolj obdavčeni luksuzni oz. dražji avtomobili, zato bo umanjkanje davka glede na vozila različno. "Ti, ki so bili do zdaj bolj obdavčeni, bodo po novi ureditvi bistveno manj obdavčeni glede na davek, ki bi ga plačali po stari ureditvi," je pojasnil.