2. aprila leta 1964 so bili v TV Obzorniku prikazani posnetki režiserja Bogdana Fajona, ki je opazoval lovce med zalezovanjem gamsov. Te živali, ki sodijo med votloroge, so družabne živali – največje skupine tvorijo koze s kozliči, spolno zreli kozli pa se družijo med seboj. Kozli živijo do 24 let, koze pa še dlje. Naravna sovražnika odraslih gamsov sta le volk in ris, zlasti mladičem pa so nevarni tudi planinski orli. Poginjajo tudi zaradi padcev čez stene in zaradi plazov. Leta 1909, ko je plaz v Vratih odnesel Aljažev dom, so v treh triglavskih dolinah plazovi pokončali tudi do 400 gamsov.

Arhivski posnetek, ki so si ga na malih zaslonih gledalci TV Slovenija lahko ogledali leta 1964, si oglejte spodaj.

Zalezovanje gamsov v gorah