Radio Študent (RŠ) je nastal kot posledica študentskih demonstracij iz leta 1968, 9. maja 1969 ga je ustanovila Zveza skupnosti študentov Slovenije. Tako kot lokalne postaje je bil popolnoma neodvisen od Radia Ljubljana in bil je prva študentska radijska postaja v Evropi.

Oddajati je začel iz kleti Doma VIII v študentskem naselju v Rožni dolini. Radio je bil prvotno ustanovljen z namenom informiranja takratne študentske populacije o vseh za študente aktualnih dogodkih in problemih ter umirjanja študentskih protestov, a je kmalu postal pomemben sopotnik novih družbenih gibanj.

Svoja razmišljanja so v eter Radia Študent pošiljali tudi Rastko Močnik, Rado Riha in Slavoj Žižek. Na Radiu Študent so takrat delovali tudi znanstveniki z drugih področij in številni poznejši umetniki.

Reportažo TV Slovenija skupaj z originalnim besedilom si oglejte spodaj.

Ko je začel oddajati radio Študent