Karikatura: Dr. Horowitz
Karikatura: Dr. Horowitz
Foto: Andrej Bajt
Foto: Andrej Bajt
Foto: Milan Erič
Foto: Milan Erič
Foto: Aljana Primožič Fridauer
Foto: Aljana Primožič Fridauer
Foto: Marko Kočevar
Foto: Marko Kočevar
Foto: Iztok Sitar
Foto: Iztok Sitar