Foto: TV SLO, zajem zaslona
Foto: TV SLO, zajem zaslona

V Novem mestu so pripravili ocenjevanje lanskega dolenjskega vinskega pridelka.

Vodja enološkega laboratorija na novomeški enoti Kmetijsko-gozdarskega zavoda in tajnik ocenjevanja Andrej Bajuk je povedal, da je to eno največjih slovenskih ocenjevanj vina. Vzorce jim je poslalo vseh 32 društev Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Zbrali so skupaj 501 vzorec, od teh je bilo 181 vzorcev oz. 36 odstotkov cvička, od sortnih vin pa je bila najbolj zastopana modra frankinja.

Za večjo priljubljenost cvička po Bajukovih besedah izvajajo več projektov, med drugim skušajo s sodelovanjem več vinarjev njegov okus posodobiti in približati novim generacijam.

Ocenjevanje je odprl minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek, ki je ob tem poudaril pomen ohranjanja te slovenske tradicije in vinogradništva. Da se bo cviček ponovno pojavil kot iskano vino, potrebuje dodatno promocijsko dejavnost, je ocenil. Označil ga je kot zgleden primer, kako je treba povezovati strokovnost in pridelovalce. Minister je tudi opozoril, da na kmetijskem ministrstvu pripravljajo ukrepe za ublažitev posledic epidemije covida-19 in posledic letošnje pozebe v vinogradništvu, vinarstvu ter sadjarstvu.

Kot je povedal predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, so Teden cvička začeli s tradicionalnim ocenjevanjem vina. Ker si zveza kljub epidemiji prizadeva za neprekinjeno tradicijo te osrednje dolenjske vinogradniške in vinarske prireditve, pa jo bodo letos oz. podobno kot lani pripravili v zaprti obliki in le za povabljene.

Izbrali bodo tudi novega kralja cvička, ambasadorja cvička in cvičkovo princeso. Podelili bodo priznanja nagrajenim vinogradnikom, izdali bodo tudi priložnostni bilten. Osrednjo prireditev 49. Tedna cvička bodo pripravili v občini Trebnje.

Trebanjski župan in predsednik organizacijskega odbora Alojzij Kastelic je dodal, da bodo osrednjo prireditev pripravili v Velikem Gabru, kakšni omejitveni ukrepi bodo potrebni, pa bodo ocenili neposredno pred prireditvijo. Pristavil je še, da je treba Teden cvička med epidemijo ohraniti, za prihodnje leto in jubilejni 50. Teden cvička pa upajo, da jim bo osrednjo prireditev uspelo prenesti v Mestno občino Novo mesto.

Teden cvička v okrnjeni obliki in brez družabnega dela