Največ metana nastane pri fermentaciji krme v debelem črevesu goveda. Foto: EPA
Največ metana nastane pri fermentaciji krme v debelem črevesu goveda. Foto: EPA

Čreda približno 90 krav mlekaric je namreč ob prebavljanju hrane spuščala močne vetrove, kar je nazadnje povzročilo eksplozijo, ki je poškodovala streho hleva in eno izmed živali.

"V hlevu se je iz neznanega razloga nakopičil metan, ki se je neverjetneje vnel zaradi statične elektrike in eksplodiral v plamenih," je sporočila lokalna policija iz Rasdorfa v osrednji Nemčiji, poroča Reuters.

Na kraj dogodka so pohiteli gasilci, ki so pogasili požar, izmerili koncentracijo plina v zraku in poskrbeli za prestrašene živali, eno kravo pa zdravijo zaradi opeklin.

Živinoreja kot eden največjih onesnaževalcev
Emisije metana so sicer pri kravah veliko večje kot pri drugih živalih - krava tako v enem dnevu lahko proizvede tudi do 500 litrov metana, dodaja britanski BBC.

V poročilu iz leta 2006 je Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri ZN-u (FAO) ugotovila, da svetovna živinoreja proizvede 18 odstotkov vseh toplogrednih plinov na svetu – v primerjavi z vsemi vozili, vlaki, letali in ladjami, ki proizvedejo 13 odstotkov vseh toplogrednih plinov.

"Kljub temu da je govedoreja v Sloveniji najpomembnejša kmetijska panoga, je njen delež v skupnih izpustih toplogrednih plinov precej manjši kot v svetu. Vključno s posrednimi izpusti in izpusti zaradi gnojenja z živinskimi gnojili prispeva govedoreja v Sloveniji 6,1 odstotka toplogrednih plinov," pojasnjujejo na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Največ metana nastane pri fermentaciji krme v debelem črevesu goveda. Tam številni mikroorganizmi pretvarjajo različne sestavine krme v hlapne maščobne kisline, amonijak in mikrobno maso. Pri tem se razvije tudi precej metana, ki se z izriganimi plini izgublja v ozračje, dodajajo na inštitutu.