Podatki o uporabnikih


Uporabniki po spolu


Med uporabniki naših spletnih strani je nekoliko več moških kot žensk.

false

Starostna struktura


Več kot polovica uporabnikov pripada mladi, aktivni skupini starih od 25 do 49 let.

false

Izobrazbena struktura


Uporabniki naših spletnih strani so nadpovprečno izobraženi; dobra četrtina jih ima najmanj visokošolsko izobrazbo.

false

Zaposlitveni status


Več kot polovica uporabnikov je zaposlenih, več kot 10% pa je upokojencev. Več kot 2/3 obiskovalcev ima torej redne dohodke.

false


Dohodki


Več kot 40% uporabnikov prejema dohodke višje od 800€.

false

Vir: Dotmetrics, november 2016.

Kazalo