Igor Bavčar. Foto: BoBo
Igor Bavčar. Foto: BoBo

Specializirano državno tožilstvo je v pritožbi trdilo, da je okrožna sodnica posel napačno opredelila za t. i. repopogodbo. A kot je za Delo povedal Aljoša Dežman, odvetnik Igorja Bavčarja, lahko zdaj, ko je zadeva pravnomočno zaključena, pove, da je zelo zadovoljen, saj je koprsko višje sodišče v celoti zavrnilo pritožbo tožilstva na prvostopenjsko oprostilno sodbo.

Okrožno sodišče v Kopru je sredi lanskega marca v ponovljenem sojenju Bavčarja in Miroslava Golubića oprostilo obtožb zlorabe položaja pri prodaji delnic koprskega logista Intereuropa na škodo Istrabenza in pomoči pri tem. Tožilstvo, ki je za Bavčarja predlagalo dve leti in šest mesecev zaporne kazni, za Golubića pa dve leti, se je na to odločitev pritožilo.

Postopek se je nanašal na posel z Intereuropinimi delnicami, pri čemer ju je obtožnica bremenila oškodovanja koprskega holdinga Istrabenz za 3,7 milijona evrov in pridobitve koristi Maksimi Holding v vrednosti 3,1 milijona evrov. Tožilstvo je trdilo, da je leta 2007 Istrabenz vstopil v posel med Maksimo Holding in Banko Celje ter odkupil sveženj delnic Intereurope po dogovorjeni ceni, ki je bila nižja od tržne, ter tako nase prevzel finančno izgubo.

Obramba je zagovarjala tezo, da v resnici ni šlo za kupoprodajne pogodbe, ampak za repopogodbe, to so pogodbe o ponovnem odkupu delnic. To pomeni, da naj bi bil Istrabenz dogovorjen z Banko Celje, da bo v določenem roku te delnice vrnil, razlika v ceni pa bi dejansko predstavljala obrestno mero. Šlo naj bi za kreditiranje Istrabenza, ki je takrat potreboval denar za nakup delnic Petrola, a je bil že preveč zadolžen, da bi dobil posojilo brez garancije.