Nesreča se je zgodila pri viaduktu Peračica. Foto: PU Kranj

Kot so sporočili s PU-ja Kranj, so policisti češkega voznika zaradi nepravilno naloženega tovora kaznovali z globo. Tovor in naprave, ki so namenjene za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora, morajo biti namreč na in v vozilu naloženi in pritrjeni oziroma pokriti na pravilen način.

Zanje mora biti poskrbljeno tako, da ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa, da ne povzročajo škode na cesti in objektih, da ne onesnažujejo okolja, da ne zmanjšujejo stabilnosti vozila, da ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno, da ne zmanjšujejo preglednosti vozniku ter da se ne razsipajo ali padajo z vozila.