Foto: BoBo
Foto: BoBo

Zadevo že preverjajo tudi celjski policisti, so povedali na Policijski upravi Celje.

V ZD-ju Žalec so zaznali nepravilnost pri vnosu podatkov o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb. Direktorica doma Hana Šuster Erjavec je s tem seznanila strokovnega vodjo, ki je takoj izvedel izredni interni strokovni nadzor. Ta je potrdil sum hujše kršitve delovnih obveznosti pri dveh zaposlenih sodelavcih s področja zdravstvene nege.

Obema je ZD Žalec izdal sklep o odstranitvi z delovnega mesta, hkrati pa zoper njiju poteka postopek skladno z delovnopravno zakonodajo. Prav tako je bila podana kazenska ovadba na celjsko policijo, o ugotovitvah internega nadzora pa je ZD Žalec obvestil tudi ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje, so še zapisali v ZD-ju Žalec.

Medtem pa celjski kriminalisti sektorja v okviru predkazenskega postopka intenzivno preverjajo dejstva in okoliščine v povezavi z obstojem razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Glede na trenutno fazo predkazenskega postopka in glede na interes preiskave podatkov o konkretnih osebah in osredotočenem sumu kaznivega dejanja celjska policija še ne more posredovati. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še pojasnili na Policijski upravi Celje.

Prijava tudi na zdravstveni inšpektorat

Glede dogajanja v ZD-ju Žalec so prijavo prejeli tudi na zdravstvenem inšpektoratu, ki v povezavi z vsako prijavo opravi nadzor, je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. Če bi se izkazalo, da gre dejansko za ponarejanje oz. kar koli v povezavi s tem, bodo ugotovitve odstopili organom pregona. Je pa inšpektorat na podobno temo doslej prejel več prijav, koliko točno, pa težko oceni, je še povedala Deana Potza.

Ponarejena covidna potrdila v ZD Žalec