V Janševem kabinetu so napovedali organizacijo sestanka z župani dolenjskih in belokranjskih občin. Foto: BoBo
V Janševem kabinetu so napovedali organizacijo sestanka z župani dolenjskih in belokranjskih občin. Foto: BoBo

V kabinetu predsednika vlade Janeza Janše so potrdili, da so prejeli pismo županov 11 občin Dolenjske in Bele krajine. "Glede na vsa opozorila, izpostavljena v dopisu, bomo v okviru kabineta predsednika vlade z župani in državnimi sekretarji organizirali sestanek, na katerem bo mogoče spregovoriti o težavah, s katerimi se župani soočajo v okviru svojih lokalnih skupnosti in tudi širše v regiji ter o morebitnih rešitvah," so napovedali.

Župani so v pismu pojasnili, da je zatečeno stanje rezultat dolgoletnega neukrepanja oziroma toleriranja eskalacij problematičnih skupin in nezmožnost ter nepripravljenost pristojnih organov, da ob obstoječi zakonodaji iz družbe izločijo večkratne prekrškarje in storilce kaznivih dejanj. Po njihovih navedbah gre praviloma za nezaposlene osebe s finančno podporo države, brez premoženja in obdavčljivih prihodkov.

Prepričani so, da potrebujemo določene zakonske prilagoditve in tudi vzpostavitev pravil ravnanja temeljnih državnih institucij. Hkrati pa so opozorili tudi na nevzdržne življenjske razmere, v katerih živi del romske skupnosti. Po njihovih navedbah gre za "neurejena zemljiško-pravna razmerja, nakopičene dolgove javnim podjetjem, kritične izostanke otrok iz šolskega sistema in posledično katastrofalno izobrazbeno strukturo tudi mlajših generacij, ki vodi v sistemsko in dolgotrajno brezposelnost".

Župani: Kaznovalni sistem je neučinkovit

Opozorili so tudi na kadrovsko podhranjenost socialnih služb in neučinkovitost kaznovalnega sistema ter izpostavili potrebo po sistemskih ukrepih na področju stanovanjske politike in urejanja obstoječih romskih naselij brez temeljne infrastrukture. Ukrepi pa so potrebni tudi na področju šolskega sistema, "saj ne moremo pričakovati kakršnih koli pozitivnih sprememb brez izboljšanja izobrazbene strukture romskega prebivalstva", so zapisali.

Po njihovem prepričanju potrebujemo celovit in usklajen pristop k problematiki, v katerem morajo sodelovati pristojne službe iz različnih resorjev. "Nadaljnjih, predvsem nasilnih eskalacij tudi z začasnimi ukrepi represivnih organov (policije) ne moremo več obvladovati. Takšno stanje je velik hendikep jugovzhodne Slovenije, kjer se močno trudimo, da bi zmanjšali odseljevanje, razvojne razlike, ustvarili nova delovna mesta in izboljšali življenjske pogoje," so še pojasnili.

O pismu, pod katero so se podpisali župani Črnomlja, Grosuplja, Kočevja, Krškega, Metlike, Novega mesta, Ribnice, Semiča, Šentjerneja, Škocjana in Trebnjega, je poročal tudi časopis Delo.