Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kot je sporočilo evropsko javno tožilstvo (EPPO), so policisti v okviru preiskave čezmejne goljufije na področju DDV-ja v Bukarešti zasegli 18 nepremičnin in zamrznili 14 bančnih računov, pa tudi deleže v romunskih družbah, ki delujejo na področju nepremičnin in v sektorju trgovanja z gorivom. Skupna vrednost zasega znaša 2,4 milijona evrov.

Že prej so v sklopu te preiskave v Italiji zasegli za 19,9 milijona evrov premoženja.

Škoda, ki jo je od leta 2016 proračunu EU-ja povzročila kriminalna združba, je medtem ocenjena na 92 milijonov evrov. Evropski delegirani tožilci, ki so vodili preiskavo, so zato na romunske kolege naslovili prošnjo po zasegu imetja enega od osumljencev, ki je v Romuniji.

Preiskava se nanaša na domnevno kriminalno združbo, ki jo vodijo trije italijanski posamezniki, ki delujejo iz Dubaja, Miamija in Neaplja. Osumljeni so, da so na italijansko ozemlje uvažali naftne derivate iz rafinerij na Hrvaškem in v Sloveniji, ki so bili namenjeni poznejši preprodaji po nizki ceni slamnatim podjetjem.

Glede na preiskavo je bilo gorivo prodano podjetjem v Romuniji in Združenem kraljestvu, nato pa zaračunano italijanskim slamnatim podjetjem, ki so jih vodili člani kriminalne združbe. Proizvodi za gorivo naj bi bili prodani podjetju s sedežem v Parmi, pri čemer so bila izkoriščena pravila EU-ja o čezmejnih transakcijah med državami članicami, ki omogočajo oprostitev plačila DDV-ja.

To je podjetju omogočilo preprodajo petrokemičnih izdelkov pod tržnimi cenami, in sicer prek 17 neoznačenih bencinskih črpalk v več italijanskih pokrajinah, s čimer so pridobili nezakonito prednost pred poštenimi gospodarskimi subjekti.

Domnevnim kriminalcem bo krivdo skušalo dokazati pristojno italijansko sodišče.