Foto: Državna enota CZ NUS
Foto: Državna enota CZ NUS

Kot so sporočili z Mestne občine Nova Gorica, gre za letalsko bombo teže 100 kilogramov, z enim vžigalnikom, njena nadaljnja identifikacija še poteka.

Po končani identifikaciji bodo pirotehniki bombo znova zakrili z zemljo in jo zavarovali, da bo lahko varno počakala do onesposobitve, ki bo opravljena istega dne kot za prvi dve najdeni bombi. Dela na območju železniške postaje in železniški promet lahko nemoteno potekajo.

Člani državne enote za varstvo pred NUS-om nadaljujejo pregled terena na severni strani novogoriške železniške postaje z globinskimi detektorji kovin in georadarjem.

Nevtralizacija bomb in ob tem evakuacija okoliških prebivalcev bosta predvidoma potekali v nedeljo, 17. marca. Več o tem bo znanega v ponedeljek po sestanku s pristojnimi službami na obeh straneh državne meje.