Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Višje sodišče je po navedbah časopisa Dnevnik potrdilo oprostilno sodbo zoper Uroša Smiljića, skladiščnika v UKC-ju Ljubljana, dva tamkajšnja zdravnika Rada Janšo in Tomaža Malovrha ter še osem oseb, za katere je tožilstvo trdilo, da so bile vpletene v koruptivno preskakovanje čakalnih vrst.

Smiljiću je tožilstvo očitalo, da je v zameno za plačilo ljudem urejal hitrejše operacije in termine pri zdravnikih. Samo eden od obtoženih, Iztok Požar, je na predobravnavnem naroku priznal, da je Smiljiću dal podkupnino 20.000 evrov za operacijo svoje partnerice. Zato je dobil pogojno kazen, preostali pa so krivdo zanikali.

Tožilka po mnenju sodišča premalo določno opredelila dokaze

Senat je razsodil, da za očitek, da so zakrivili kazniva dejanja nedovoljenega dajanja oz. sprejemanja daril, ni nobene osnove, saj pri njih ni šlo za opravljanje gospodarske dejavnosti. Zdravnika pa bolnikom, katerih sorodniki so se znašli v obtožnici, nista ponudila nezakonitih zdravstvenih storitev. Opravljala sta namreč preglede oz. operacije, in še te v okviru zdravstvene dejavnosti. Ko sta sprejela nekaj hudo bolnih bolnikov, sta jih pred službo in po njej, tako da preostali bolniki niso bili oškodovani.

Višje sodišče se je strinjalo, da tožilka Bojana Podgorelec vseh znakov očitanih kaznivih dejanj ni dovolj konkretizirala. Je pa razsodilo, da je tudi zdravstveno dejavnost mogoče šteti za gospodarsko, vendar bi morala tožilka določneje opredeliti elemente, zaradi katerih jo je v tem primeru mogoče v kazenskopravnem smislu šteti kot tako, še piše Dnevnik.

Ponovljenega sojenja ne bo

Oprostilna sodba je pravnomočna tudi za Ivana Mikliča, Aleša Miletića, Saša Žaljca, Roberta Gradišarja, Franca Freliha, Stanka Ranerja in podjetji Digit iz Komende ter Glasstech iz Ljubljane. Ponovljenega sojenja, za katero se je zavzemalo tožilstvo, tako ne bo, navaja časopis.

11 obtoženih korupcije oproščenih