Stojan Petrič. Foto: BoBo
Stojan Petrič. Foto: BoBo

Predsednik sodnega senata Goran Klavora je ob razsodbi povedal, da so bili obtoženi oproščeni zato, ker ni bilo z gotovostjo dokazano to, kar jim je specializirano državno tožilstvo očitalo. Dokazi tako niso bili dovolj trdni za obsodilno sodbo.

"Z odločitvijo sodišča se ne strinjamo, zato je bila danes tudi že napovedana pritožba. Zoper razsodbo bo vložena pritožba, o razlogih zanjo pa zdaj težko kar koli povem, ker se moram najprej podrobneje seznaniti z razlogi sodbe," je ob koncu za medije povedal tožilec Tomaž Bauman. O pritožbi bo odločalo Višje sodišče v Kopru.

"Bila je težka in trda pravna bitka med tožilstvom in obrambo. Bila pa je zelo viteška. Zahvala gre tudi predsedniku senata, ki je izvrstno držal roko in procesno vodstvo. Zmaga pa je seveda sladka in se je zelo veselimo," je povedal Petričev zagovornik Stojan Zdolšek.

Tožilstvo je Stojanu Petriču očitalo, da naj bi vodstvenima predstavnikoma v družbi Etra 33 pridobil 1,8 milijona evrov premoženjske koristi. Pri tem naj bi mu pomagali soobtoženi Tomaž Kmecl, Uroš Stabej, Peter Novak in Metod Smrekar, za katere je specializirano tožilstvo predlagalo po dve oziroma po leto dni zapora. Vsi so obtožbe zanikali. Sodišče je pritrdilo zagovornikom obtoženih, ki so za vse predlagali oprostilne sodbe.

Državni tožilec Bauman je sicer za obtožene zahteval tudi plačilo stranskih denarnih kazni ter sorazmerni delež stroškov kazenskega postopka. Podjetji Torion Tomaža Kmecla in Energotrans Petra Novaka naj bi vrnila po 850.000 evrov dividend, petodstotni delež v Etri pa bi morala prenesti na Slovenski državni holding.

Specializirano tožilstvo je obtožnico, s katero omenjenim očita kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, vložilo v začetku lanskega februarja.