Obrat Primorja v Ajdovščini. Foto: Radio Koper
Obrat Primorja v Ajdovščini. Foto: Radio Koper

Tožilka Andreja Žvanut je na sojenju nekdanjemu direktorju Primorja Dušanu Črnigoju umaknila obtožnico. Za umik se je odločila po pričanju izvedenca ekonomske stroke Draga Dubrovskega, ker ni bilo dovolj dokazov, ki bi nakazovali na Črnigojevo naklepno dejanje. Izvedenec je ocenil, da upniki zaradi poslov Primorja z nepremičninami niso bili oškodovani, saj so bile nepremičnine vrnjene v stečajno maso.

Sojenje na novogoriškem sodišču se nanaša na posle s prodajo nepremičnin v Ankaranu in Ajdovščini ter sklenitev dveh spornih kupoprodajnih pogodb z Go-rentom in ene s Črnigojem ter njegovo ženo. Tožilstvo je sprva trdilo, da je bilo Primorje v času sklepanja poslov med junijem in septembrom 2011 že insolventno, vendar so trije sodni izvedenci ocenili, da je bila družba insolventna šele po 6. septembru 2011. Postopek stečaja gradbinca je bil sprožen junija 2012.

Za nekdanjega izvršnega direktorja družbe Roberta Brajdiha pa je tožilka obtožnico spremenila tako, da mu zdaj očita poskus oškodovanja upnikov, do katerega sicer ni prišlo. Brajdih naj bi omogočil prednostno poplačilo njegovih terjatev do podjetja, saj je kot izvršni direktor Primorja podpisal pogodbo. Po mnenju tožilstva pa je sporno tudi, da je zunajzakonski partner Črnigojeve hčerke v isti stavbi kupil klet, a jo je pozneje vrnil v stečajno maso.

Sojenje se je začelo že marca 2017, vendar pa se je zavleklo zaradi vedno novih zahtev po sodnih izvedencih.