Nemška zakonodaja iz plačevanja cestnine izvzema osebna vozila, registrirana v Nemčiji, s čimer po mnenju Evropske komisije krši pravila enotnega evropskega trga. Foto: EPA
Nemška zakonodaja iz plačevanja cestnine izvzema osebna vozila, registrirana v Nemčiji, s čimer po mnenju Evropske komisije krši pravila enotnega evropskega trga. Foto: EPA

Nemška zakonodaja predvideva izvzetje vozil, registriranih v Nemčiji, iz plačila cestnin, britanska pa vinjete za tuje prevoznike.

Nemci diskriminatorni do tujih voznikov
Nemčija je lani sprejela zakonodajo, ki za osebne avtomobile na nemških avtocestah predvideva uvedbo cestnin, pri čemer osebne avtomobile, registrirane v Nemčiji, izvzema iz obveznosti plačila cestnine. Cestnino naj bi plačevali le tujci, saj bodo domačini dobili plačani znesek povrnjen skozi nižji davek na motorna vozila. Komisija ugotavlja, da je nemška zakonodaja v zvezi s cestninami diskriminatorna do voznikov iz drugih držav članic.

Komisija pri tem navaja primere drugih držav članic, med njimi Avstrijo, Belgijo, Madžarsko in Slovenijo, ki jim je pomagala pri oblikovanju sistemov cestnih pristojbin na način, da so skladni s pravnim redom EU-ja.

Nemčiji grozi postopek pred sodiščem EU-ja
To sicer ni prvo opozorilo Nemčiji glede cestnin. Že lani junija jo je opozorila, da ne bo dopustila diskriminacije med imetniki različnih registrskih oznak in bo ščitila interese voznikov in državljanov EU-ja. Komisija je v današnjem opominu Nemčiji dala dva meseca časa, da svojo zakonodajo uskladi s pravnim redom EU-ja. V nasprotnem primeru lahko proti njej začne postopek pred Sodiščem EU-ja.

Bruselj pa je danes okrcal tudi Veliko Britanijo. V opominu članico poziva, naj najkasneje v dveh mesecih posreduje dodatna pojasnila v zvezi z dajatvijo za težka tovorna vozila, uvedeno aprila 2014. Po mnenju komisije bi uvedena vinjeta lahko diskriminirala tuje prevoznike.