Predsednik Evropskega sveta Charles Michel z novim predlogom svežnja za obnovo EU-ja.  Foto: Reuters
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel z novim predlogom svežnja za obnovo EU-ja. Foto: Reuters

Medtem ko je Evropska komisija predlagala prihodnji sedemletni proračun za 1100 milijard evrov, je Michel predlagal proračun za 1074 milijard evrov. Obseg za sklad za okrevanje je ohranil pri 750 milijardah evrov, tudi razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili. Za nepovratna sredstva naj bi šlo 500 milijard evrov, za posojila pa 250 milijard evrov.

Sprememba pri izračunu nacionalnih ovojnic

Nekaj sprememb je pri izračunavanju nacionalnih ovojnic v okviru instrumenta za okrevanje in odpornost, osrednjega instrumenta v svežnju za okrevanje. Michel predlaga, da naj bo 70 odstotkov sredstev za nacionalne ovojnice izračunanih na podlagi ključa, ki ga je predlagala komisija, in dodeljenih v prihodnjih dveh letih, preostalih 30 odstotkov pa na podlagi novega ključa pozneje.

Predsednik Evropskega sveta je ob predstavitvi novega predloga navedel šest ključnih gradnikov prihodnjega dogovora: poleg že omenjenih obsega proračuna in sklada za okrevanje, razmerja med nepovratnimi sredstvi in posojili ter nacionalnih ovojnic so to še rabati in pogojevanje. Michel predlaga ohranitev rabatov za Dansko, Nemčijo, Nizozemsko, Avstrijo in Švedsko.

Michel predstavil nov kompromisni predlog za obnovo