Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

"EU bo končno prevzel odgovornost za svoje plastične odpadke s prepovedjo njihovega izvoza v države zunaj OECD-ja," je dejala Pernille Weiss, danska evropska poslanka iz skupine EPP, ki je bila odgovorna za pripravo predloga. "Ponovno sledimo naši viziji, da so odpadki vir, če se z njimi ustrezno ravna, vendar v nobenem primeru ne smejo povzročati škode okolju ali zdravju ljudi."

Zakona morata uradno potrditi Evropski svet in parlament.

Po petih letih lahko države, ki bodo želele uvažati plastične odpadke iz EU-ja, od komisije zahtevajo, da zanje odpravi prepoved, če bodo dokazale, da bodo z njimi ustrezno ravnale.

Večino plastike, ki jo pošljejo iz Evrope v tujino, sežgejo, reciklira se manj kot tretjina. Okoljevarstveniki se bojijo, da veliko plastičnih odpadkov konča tudi na odlagališčih in v vodah.

Po novem zakonu bi sicer nekatere neplastične odpadke še vedno lahko pošiljali v države, ki niso članice OECD-ja, ki pa izpolnjujejo določena okoljska merila.

A nekateri opozarjajo, da bi zakon lahko povzročil povečanje količine odpadkov, poslanih v države OECD-ja, kot je Turčija.

Sedat Gündoğdu, raziskovalec mikroplastike na univerzi Çukurova v Turčiji, pravi: "Prepoved izvoza plastičnih odpadkov v države, ki niso članice OECD-ja, je pomembna odločitev. Vendar pa vzbuja razočaranje, ker v celoti ne prepoveduje izvoza pošiljk tudi v Turčijo, ki je največja uvoznica plastičnih odpadkov iz EU-ju in hkrati članica OECD-ja."