Evropska unija si je sicer ob sprejetju Evrope 2020 zadala strateški cilj, da do leta 2020 doseže raven vlaganj v razvoj in raziskave v višini treh odstotkov bruto domačega proizvoda. Foto: EPA
Evropska unija si je sicer ob sprejetju Evrope 2020 zadala strateški cilj, da do leta 2020 doseže raven vlaganj v razvoj in raziskave v višini treh odstotkov bruto domačega proizvoda. Foto: EPA
EU investira v raziskave

Sredstva bo prejelo približno 16.000 udeležencev iz raziskovalnih organizacij, univerz in industrije, vključno z okoli 3.000 malimi in srednje velikimi podjetji, saj ti kot nosilci evropskega sistema inovacij predstavljajo 99 odstotkov vseh evropskih sredstev. Mala in srednja podjetja bodo od 6,4 milijarde evrov dobila skoraj 800 milijonov evrov. Razpisi bodo izpeljani v prihodnjih 14 mesecih. Veliko jih bo uradno objavljenih 20. julija.

Uvedba namenskih proračunov
Ob tem bodo prvič uvedeni namenski proračuni za nekatera področja, tako da bo sodelovanje malih in srednjih podjetij moralo na primer pri zdravstvu, na znanju temelječem biogospodarstvu, okolju in nanotehnologijah dosegati 35 odstotkov skupnega proračuna pri določenem številu tem.

Več kot 600 milijonov evrov je namenjenih za zdravstvo. Samo na področju raziskav v zdravstvu bo 206 milijonov evrov, torej tretjina skupnega proračuna za prihodnje leto, namenjenih preizkusom za hitrejše uvrščanje novih zdravil na trg.

Za raziskave na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) je namenjenih 1,2 milijarde evrov. Približno 600 milijonov evrov za IKT bo namenjenih omrežnim in storitvenim infrastrukturam naslednje generacije.

Poleg tega je 1,3 milijarde evrov namenjenih najboljšim ustvarjalnim znanstvenikom, ki jih bo izbral Evropski raziskovalni svet. Ob tem so še donacije za mobilnost v okviru "dejavnosti Marie Curie" v skupni višini 772 milijonov evrov za 7.000 visoko usposobljenih raziskovalcev.

Za raziskave o prispevku IKT-ja pri soočanju z izzivi, kot so gospodarstvo z nizkimi izpusti ogljika in staranje prebivalstva, bo namenjenih več kot 400 milijonov evrov. V letu 2011 je 90 milijonov evrov namenjenih tudi za javno-zasebno partnerstvo za internet prihodnosti.

Največji raziskovalni program na svetu
Sedmi okvirni program je največji posamični raziskovalni program na svetu, njegov proračun za obdobje 2007-2013 pa brez Euratoma znaša 50,5 milijarde evrov. Več informacij o razpisih je na voljo na spletni strani https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm.

Ta sveženj je gospodarska spodbuda, ki naj bi po navedbah komisije ustvarila več kot 165.000 delovnih mest. Je del nove strategije za rast in delovna mesta Evropa 2020, konkretno ene njenih vodilnih pobud - unije inovacij, ki se bo začela izvajati jeseni.

EU investira v raziskave