Unija je agencijo za upravljanje zunanje meje Frontex vzpostavila leta 2004. Pred dvema letoma jo je nadgradila v evropsko mejno in obalno stražo. Foto: Promocijsko gradivo/europa.eu

Novo stalno enoto 10.000 varuhov meje, ki so naslednica agencije za zunanje meje Frontex, bodo gradili postopno. Do leta 2021 naj bi zagotovili 5.000 uslužbencev, do leta 2027 pa njeno polno operativnost.

Okrepljena agencija bo lahko pomagala v nacionalnih postopkih vračanja nezakonitih prebežnikov, na primer z identificiranjem državljanov tretjih držav, ki so nezakonito v EU-ju, in s podporo nacionalnim oblastem pri pridobivanju potovalnih dokumentov.

Formalna potrditev dogovora

Dogovor predvideva tudi krepitev sodelovanja z evropsko azilno agencijo in s tretjimi državami. V parlamentu poudarjajo, da jim je uspelo v dogovor vključiti varovala za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravil in varstva osebnih podatkov.

Da bo dogovor veljal, ga morajo formalno potrditi še parlamentarni odbor za državljanske svoboščine, parlament na plenarnem zasedanju in članice EU-ja.

Vzpostavitev evropske enote 10.000 varuhov meje je bilo bistvo septembrskega predloga Evropske komisije za utrditev zunanje meje, s čimer želijo v Uniji olajšati vrnitev k normalnemu delovanju schengena in poiskati izhod iz slepe ulice pri prenovi azilnega sistema.