Foto: BoBo

Navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo.

 • 10. 4.: Organizatorji volilne kampanje morajo odpreti posebne transakcijske račune za financiranje volilne kampanje.
 • 25. 4.: Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko DVK-ju sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.
 • 26. 4.: Izteče se rok za vložitev kandidatnih list; zadnji dan, ko se lahko podpiše obrazec podpore listi kandidatov. Kandidatne liste so DVK-ju dolžne sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo.
 • 26. 4.: Začetek uradne predvolilne kampanje.
 • 9. 5.: DVK določi seznam potrjenih list kandidatov po vrstnem redu, ki se določi z žrebom.
 • 10. 5.: DVK javno objavi seznam list kandidatov.
 • 10. 5.: Volivci lahko vpogledajo v volilne imenike in zahtevajo vpis, če niso vpisani v evidenco volilne pravice, ali popravek, če so podatki napačni.
 • 15. 5.: Oskrbovanci domov za starejše in volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko zahtevajo glasovanje po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi.
 • 21., 22. in 23. 5.: Predčasno glasovanje.
 • 22. 5.: Volivci, ki želijo glasovati na volišču v drugem okraju, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, pa lahko okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati na svojem domu. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji ali DVK-ju.
 • 24. 5.: Zaključek javne volilne kampanje in začetek volilnega molka.
 • 26. 5.: Splošno glasovanje.
 • 27. 5.: Okrajna volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti iz Slovenije.
 • 3. 6.: Ugotovitev izida glasovanja po pošti iz tujine.
 • od 3. 6. do 14. 6.: Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja, priprava in objava končnega izida volitev v uradnem listu.
 • 11. 6.: DVK posreduje podatke o organizatorjih volilne kampanje Računskemu sodišču; organizatorji kampanje morajo odstraniti plakate in druge oglaševalske vsebine.
 • 27. 9.: Organizatorji kampanje morajo zapreti transakcijske račune za volilno kampanjo.
 • 13. 10.: Organizatorji kampanje morajo v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje.