Pred podnebnim vrhom na Škotskem se znova krepijo pozivi k akciji za rešitev planeta. Foto: Reuters
Pred podnebnim vrhom na Škotskem se znova krepijo pozivi k akciji za rešitev planeta. Foto: Reuters

Evropski poslanci so v resoluciji izrazili zaskrbljenost, da bodo nacionalni cilji pogodbenic pariškega sporazuma do leta 2100 povzročili segrevanje precej nad tremi stopinjami Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Cilj pariškega sporazuma je segrevanje omejiti na občutno pod dve stopinji oz. v smeri 1,5 stopinje Celzija.

Foto: AP
Foto: AP

EU mora ostati vodilen v svetu v boju proti podnebnim spremembam, poudarjajo poslanci. Prizadevali si bodo zagotoviti, da bo podnebni sveženj EU-ja Pripravljeni na 55 do 2030 v celoti skladen s pariškim sporazumom.

Da bi pospešili podnebne ukrepe, želijo, da EU zdajšnji 10-letni načrt nadomesti s petletnim časovnim okvirom za vse države. Prav tako menijo, da bi bilo treba do leta 2025 postopno odpraviti vse neposredne in posredne subvencije za fosilna goriva v EU-ju ter vse druge države pozivajo, da sprejmejo podobne ukrepe.

V svetovnem merilu bi morale vse države skupine G20 prevzeti pobudo in se zavezati, da bodo najpozneje do leta 2050 dosegle podnebno nevtralnost, menijo evropski poslanci.

Na vrh se pripravljajo tudi učenci osnovnih šol v Glasgowu. Foto: Reuters
Na vrh se pripravljajo tudi učenci osnovnih šol v Glasgowu. Foto: Reuters

Ob tem pozivajo komisijo, naj ustanovi mednarodno podnebno skupino, skupaj z drugimi večjimi onesnaževalci s toplogrednimi plini, ki bo določila skupne in ambiciozne svetovne standarde, vključno s skupnim mehanizmom za ogljično prilagoditev na mejah.

Pozdravljajo vrnitev ZDA k pariškemu sporazumu

Resolucija pozdravlja vrnitev ZDA k pariškemu sporazumu, Kitajsko pa poziva k povečevanju ambicije. Parlament meni tudi, da morajo razvite države izpolniti obljubo, da bodo za države v razvoju letno zbrale vsaj 100 milijard dolarjev za financiranje podnebnih ukrepov. Ta znesek naj bi se še povečal od leta 2025 dalje, ko naj bi svoj prispevek dodala še gospodarstva v razvoju.

Poslanci ne nazadnje opozarjajo, da ima biotska raznovrstnost ključno vlogo v boju proti globalnemu segrevanju in prilagajanju nanj ter da so koristne tiste naravne rešitve, ki vključujejo zaščito, obnovo in trajnostno upravljanje občutljivih ekosistemov.

Parlament je resolucijo pred podnebno konferenco v Glasgowu 31. oktobra sprejel s 527 glasovi za, 134 glasovi proti in 35 vzdržanimi glasovi.