V Španiji so ob suši in visokih temperaturah že izbruhnili požari. Na fotografiji gašenje požara pri kraju Asturias konec marca. Foto: Reuters
V Španiji so ob suši in visokih temperaturah že izbruhnili požari. Na fotografiji gašenje požara pri kraju Asturias konec marca. Foto: Reuters

V evropski strateški rezervi rescEU bo po novem 24 letal in štirje helikopterji za gašenje požarov iz desetih držav članic. Prav tako bo v letošnji požarni sezoni v Grčijo, Portugalsko in Francijo predhodno premeščenih skoraj 450 gasilcev iz 11 držav, so sporočili iz Bruslja. Med njimi bo tudi 20 slovenskih gasilcev.

Komisija je po pozivih Evropskega parlamenta in ministrov držav članic oblikovala poseben akcijski načrt za preprečevanje požarov. Cilji načrta so okrepitev upravne zmogljivosti in znanja ter povečanje vlaganja v dejavnosti na področju preventive, je pojasnil slovenski komisar.

Lenarčič je ob tem najavil zagon nove metodologije, katere namen bo izmenjava dobrih praks znotraj evropskega mehanizma za civilno zaščito, s tem orodjem pa bodo države lahko bolje ocenjevale lastne zmogljivosti za spopadanje s požari.

Oblikujejo tudi podporno ekipo v okviru centra EU-ja za usklajevanje nujnega odziva, ki bo omogočila spremljanje in analizo stanja požarov med 19. junijem in 14. septembrom.

Lani je 20 članic imelo nadpovprečno veliko pogorelih površin

"Požari v naravi so postali vseevropska težava. Resno vplivajo na življenja, preživetje in okolje. Leta 2022 je imelo skupno 20 držav članic Unije nadpovprečno veliko pogorelih površin. Tveganje gozdnih požarov se je razširilo na območja, ki prej niso bila izpostavljena. To povečanje števila požarov v naravi zahteva odločno in hitro ukrepanje tudi na ravni EU-ja," je povedal Lenarčič.

"Zahvaljujem se vsem državam, ki sodelujejo pri krepitvi odziva EU-ja v tej sezoni gozdnih požarov. Hkrati pozivam države članice, naj okrepijo tudi preventivne ukrepe proti gozdnim požarom," je dodal komisar na dogodku ob deseti obletnici centra EU-ja za usklajevanje nujnega odziva.