Ključen namen projekta je zaposlovanje invalidov v kulturni dejavnosti. Foto: Promocijsko gradivo
Ključen namen projekta je zaposlovanje invalidov v kulturni dejavnosti. Foto: Promocijsko gradivo

Milan Franc iz zavoda Razvoj Maribor pravi, da je Miki Muster velikodušno odstopil avtorske pravice zavodu Razvoj, pod pogojem, da se ne spreminjajo njegovi avtorski stripi in da se ohranijo karakterji likov: Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik.

"Odločili smo se, da bomo na podlagi teh junakov ustvarjali tudi v našem projektu, in od tod ime projekta Zvitorepec," pravi Milan Franc.

Ključen namen projekta je zaposlovanje invalidov v kulturni dejavnosti
"Gre za pionirski projekt, saj take oblike zaposlovanja invalidov na področju kulture v Sloveniji ne poznamo," pravi Milan Franc. "Projekt se je začel izvajati avgusta lani in v 13 mesecih so nastale tri lutkovne predstave, nastajajo slikanice, od katerih je ena že izšla, druga je še v pripravi. Te slikanice nastajajo po vsebini lutkovnih predstav in trenutno so v načrtu še tri."

V zavodu Razvoj so zelo dejavni tudi na področju proizvodnje spominkov, igrač, raznih maskot in lutk. Njihova želja je, da bi sčasoma postali prepoznavni znak, ne samo projekta Zvitorepec, ampak tudi Slovenije.

"Da bi vsak, ki bi videl Zvitorepca, Lakotnika in Trdonjo, pomislil: to pa je iz Slovenije!" dodaja Franc.

Ena od poglavitnih naložb projekta Zvitorepec pa je prvo slovensko paragledališče Zvitorepec in Franc pravi, da so trenutno že v procesu pridobivanja prostorov. "Lutkovno paragledališče je gledališče, v katerem so vsi ustvarjalci - od proizvajalcev lutk do igralcev, scenografa, režiserja, dramaturgov - invalidi," pojasnjuje Milan Franc.

Projekt Zvitorepec, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, sofinancirata Evropska unija iz evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Okvirna vsota, pravi Milan Franc iz Zavoda za razvoj Maribor, ki so jo pridobili za projekt Zvitorepec, je bila okoli 100.000 evrov.