Eno nezakonito odlagališče je v središču Celja, drugo pa v bližnjem Bukovžlaku. Foto: BoBo
Eno nezakonito odlagališče je v središču Celja, drugo pa v bližnjem Bukovžlaku. Foto: BoBo
Evropska komisija
Evropska komisija je postopek sprožila novembra 2012, ko je Slovenija prejela prvi opomin. Foto: MMC RTV SLO

Komisija je zaskrbljena zaradi dveh nezakonitih odlagališč z nevarnimi odpadki, ki ogrožata zdravje ljudi in okolje. Eno je v središču Celja, drugo pa v bližnjem Bukovžlaku, so sporočili iz Bruslja.

Zaradi odlagališč odpadkov, ki kršita zakonodajo EU-ja o odpadkih, sta lahko resno ogroženi zdravje ljudi in okolje, opozarjajo v Bruslju. Slovenija je sicer obljubila, da bo te težave odpravila, vendar je pri tem napredovala tako počasi, da se je komisija odločila za tožbo, so pojasnili.

Komisija Slovenijo toži zaradi velike količine onesnažene zemlje, ki izvira s 17-hektarskega onesnaženega degradiranega območja Cinkarne v Celju. Odpadki se odlagajo na dveh odlagališčih, eno je samo 500 metrov oddaljeno od središča Celja, drugo pa je v bližnjem kraju Bukovžlak. Na obeh odlagališčih so izmerili visoke ravni strupenih težkih kovin.

Prvi opomin za Slovenijo že leta 2012
Komisija je postopek zaradi odlagališč sprožila novembra 2012, ko je Slovenija dobila prvi opomin. Junija lani je sledil drugi opomin, saj ni ustrezno ukrepala. Slovenija je nato priznala resnost težav v Bukovžlaku in potrebo po tem, da se te težave odpravijo. Komisijo je obvestila, da razmišlja o več metodah za odstranjevanje odpadkov v Celju in Bukovžlaku, priložila pa je tudi časovni načrt za čiščenje in odstranitev odpadkov, so pojasnili v Bruslju.

Ker se Slovenija tega časovnega načrta ni držala, se je komisija odločila za tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU-ja. Kot so pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, bo sodišče zdaj ugotavljalo obstoj kršitve in bo tožbo lahko potrdilo ali ovrglo.

Sodišče v Luxemburgu se bo šele v naslednjem koraku, če Slovenija ne bo odpravila kršitve, opredelilo do višine kazni. Slovenija bo morala zato pospešiti aktivnosti odstranitve nevarnih odpadkov z obeh odlagališč, priznavajo na ministrstvu.

Potreba ustrezna dokumentacija
Za sanacijo odlagališča v Bukovžlaku, ki je del celovite okoljske sanacije Celjske kotline, je treba po navedbah ministrstva pripraviti ustrezno dokumentacijo, urediti lastniška razmerja in zagotoviti zadostna finančna sredstva.

Na podlagi proračunov za 2014 in 2015 je ministrstvo pripravilo osnutek dveletnega programa aktivnosti za sanacijo okoljskih razmer v Celjski kotlini. Nelegalno odlagališče odpadkov v Bukovžlaku naj bi bilo tako sanirano do konca leta 2015.

Kot so pojasnili na ministratvu, pa je za odstranitev nevarnih odpadkov na območju stare Cinkarne odgovorna Mestna občina Celje. Ta bi morala v skladu z že izrečenimi odločbami nevarne odpadke odstraniti do konca lanskega leta.

Kazen za celjsko občino
Celjska občina je lani jeseni z družbo Stonex iz Šentjurja sicer podpisala pogodbo za izvedbo predelave oziroma odstranitev onesnažene zemljine na območju Stare Cinkarne, z rokom za izvedbo del devet mesecev od podpisa pogodbe. Izbrani izvajalec je trenutno še v fazi pridobivanja slovenskega tehničnega standarda za postopek predelave nevarnih odpadkov in okoljevarstvenega dovoljenja, so sporočili z ministrstva.

Inšpektorji so prejšnjii teden opravili inšpekcijski pregled na lokaciji stare Cinkarne in ugotovili, da so odpadki še vedno odloženi na nekaterih zemljiščih. Ker celjska občina ni izvršila zahtev iz omenjene odločbe, ji bodo v upravni izvršbi izdali sklep o denarni kazni v višini 10.000 evrov. Če ne bo sledila inšpekcijskim ukrepom, pa se bodo denarne kazni stopnjevale, so opozorili na ministrstvu.

Slovenija krši direktivo
Slovenija krši okvirno direktivo o odpadkih in direktivo o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Prva direktiva uvaja načela ravnanja z odpadki, na primer načelo "onesnaževalec plača", in določa zavezujočo hierarhijo za ravnanje z odpadki. Članice obvezuje k sprejetju ukrepov za zagotovitev takšnega ravnanja z odpadki, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne škoduje okolju.

Z odpadki je v skladu z evropsko zakonodajo treba ravnati tako, da se ne ogroža vode, zraka, tal, rastlin ali živali, ter brez povzročanja nevšečnosti s hrupom ali vonjavami in brez škodovanja podeželju ali mestom posebnega pomena.

Druga direktiva pa določa, da morajo odlagališča izpolnjevati določene pogoje za obratovanje. Namen te zakonodaje je namreč zaščititi zdravje ljudi in okolje pred negativnimi vplivi zbiranja, prevoza, skladiščenja in odlaganja odpadkov ter ravnanja z njimi.