Med državami, ki so sprejele najostrejše ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je Španija, kjer so med drugim otrokom za pet tednov prepovedali zapustiti dom. Foto: EPA
Med državami, ki so sprejele najostrejše ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je Španija, kjer so med drugim otrokom za pet tednov prepovedali zapustiti dom. Foto: EPA

"Svoboščine so nujne za ohranjanje demokracije. Težko je sprejeti, da je toliko držav v EU-ju uvedlo nesorazmerne omejitve, ki so državljanom in aktivistom onemogočile izražanje skrbi v času, ko je bilo sprejetih toliko pomembnih odločitev," je poudarila Linda Ravo iz nevladne organizacije Civil Liberties Union for Europe. Organizaciji sta poročilo pripravili na podlagi raziskav nevladnih organizacij, ki so del mreže Liberties, v Nemčiji, na Nizozemskem, v Romuniji, Sloveniji in Španiji, ob podpori pisarn Greenpeacea v posameznih državah.

V poročilu z naslovom Locking down critical voices (Zapiranje kritičnih glasov/Karantena za kritične glasove) organizaciji med drugim izpostavljata, da je slovenska vlada boj proti pandemiji uporabila kot izgovor za omejevanje kritikov oblasti.

Kot razkriva poročilo, več kot polovica držav EU-ja ni zaščitila pravic do mirnega združevanja, številne, med njimi Slovenija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija in Španija, so omejile dostop javnosti do informacij in sodelovanja pri odločanju. Nekatere, med njimi najbolj izstopata Madžarska in Romunija, pa so omejile tudi svobodo govora.

V Sloveniji je vlada močno omejila svobodo zbiranja, ob tem pa tudi spodbujala uporabo digitalne tehnologije za sledenje protestnikom. Poročilo navaja tudi, da je vlada napadala svobodo medijev, omejila dostop do informacij in uporabila hitre postopke, da je znižala okoljske standarde.

Slovenija: nadzor protestov in vmešavanje v svobodo medijev

Po besedah Linde Ravo so nekatere bolj avtoritarne vlade zdravstveno krizo izrabile celo za namerno ogrožanje svoboščin, utišanje kritikov in erozijo demokracije. V Sloveniji je po njenih besedah opaziti jasne znake vmešavanja politike na področjih, kot so nadzor protestov in svoboda medijev. "Unija mora biti glasnejša in pogumnejša v odnosu do vlad, ki so izrabile krizo za zatiranje drugače mislečih," je poudarila Linda Ravo.

Poziv, naj državam, ki omejujejo demokratične pravice, omejijo dostop do evropskih sredstev

Ariadna Rodrigo, pri evropski izpostavi Greenpeacea odgovorna za kampanje za demokracijo, pudarja, da temeljne svoboščine, kot so svoboda govora, združevanja in dostop do informacij, ljudem dajejo vzvod za to, da vlade delujejo v njihovem najboljšem interesu, še posebej v času zdravstvene krize. Evropska komisija mora po njenem nujno ukrepati, da bi te svoboščine in pravice zaščitila, zato predlaga, da bi izpostavili vlade, ki pretirano omejujejo demokratične pravice, državam, ki ne bodo nemudoma spremenile načina delovanja, pa bi omejili dostop do evropskih sredstev.

Obe nevladni organizaciji pozivata EU, naj zagotovi, da bodo vse vlade odpravile vse nepotrebne in neproporcionalne omejitve, ter da naj stori več za preprečevanje in odzive na napade na svoboščine in civilno družbo, ki ogrožajo temeljne evropske vrednote. Evropski komisiji pa predlagata, naj skrb vzbujajoče kršitve temeljnih svoboščin omeni v svojem poročilu o vladavini prava, ki naj bi ga objavila v prihodnjih dneh.