Da je bil projekt Usposabljanje na delovnem mestu uspešen, pa pove podatek, da je bilo v Pomurju v program vključenih 430 brezposelnih oseb, zaposlitev pa je dobilo 81 odstotkov vključenih oz. 348 ljudi. Foto: Promocijsko gradivo
Da je bil projekt Usposabljanje na delovnem mestu uspešen, pa pove podatek, da je bilo v Pomurju v program vključenih 430 brezposelnih oseb, zaposlitev pa je dobilo 81 odstotkov vključenih oz. 348 ljudi. Foto: Promocijsko gradivo

Usposabljanje na delovnem mestu 2015 je eden od zmagovalnih projektov kampanje EU projekt, moj projekt, ki ga je predlagala Polona Köveš, sicer tudi udeleženka usposabljanja na področju projektnega vodenja, ki je nato tudi uspešno pridobila svoj prvi projekt.

"Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu 2015 je bil projekt, ki se je izvajal po celotni Sloveniji, ne le v Pomurju. Izvajal se je tudi v naslednjem letu in se še vedno izvaja. Gre za enega izmed ukrepov aktivne politike zaposlovanja Ministrstva za delo, ki ga sicer izvaja Zavod za zaposlovanje. V času, ko je služba za vlade za kohezijsko politiko odprla prijave za predloge projektov, sem pač bila tista, ki ga je prva predlagala," pojasnjuje Polona Köveš, ki se je projekta udeležila v eni izmed pomurskih institucij.

In zakaj je prav njen predlagani projekt prejel največ glasov v pomurski regiji? Polona Köveš predvideva da zato, ker ni bila edina, ki se je usposabljanja udeležila in da so tudi drugi soudeleženci tega usposabljanja prepoznali neko dodano vrednost ter ga prav zato s svojimi glasovi tudi podprli.

Program Usposabljanje na delovnem mestu je namenjeno tako delodajalcem iz vse Slovenije, kot brezposelnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila.

"Delodajalci, ki osebo sprejmejo na usposabljanje to osebo spoznajo, jo preizkusijo v konkretni delovni situaciji, se pravi njena znanja, delovne navade ipd. Oseba, ki se usposablja, pa skozi usposabljanje pridobiva nova znanja, nove izkušnje, ki ji povečajo zaposlitvene možnosti. Glede na rezultate usposabljanja, se nato delodajalec odloči, ali bo osebo po končanem usposabljanju zaposlil ali ne," razloži Polona Köveš.

Samo usposabljanje poteka tako, da je brezposelni osebi dodeljen tudi mentor, ki to osebo nato usmerja ter ji pomaga pri nalogah, ki so ji zadane.

"V program sem se vključila, ker sem ravno takrat bila brez zaposlitve in nisem želela, po domače povedano, doma sedeti in gledati v zrak. Sprejeli so me v Razvojni center v Murski Soboti, kjer sem pripravljala projektne prijave na mednarodne razpise. Tam sem ostala 3 mesece, ker takrat še nisem bila stara 30. let. Velja namreč, da imaš na razpolago 3 možnosti usposabljanja: 1 mesec, če opravljaš preprostejša dela, 2 meseca, če so dela bolj zahtevna in pa 3 mesece, če še nisi dopolnil 30. let," razloži Polona Köveš.

Delodajalec za to, da usposablja brezposelno osebo, dobi tudi povrnjen določen znesek, prav tako pa tudi oseba, ki se usposablja prejme povrnjene potne stroške pa tudi nekaj malega plačila.

"Zame osebno je bila to dobra izkušnja in je priložnost, da si pridobiš prve prave delovne izkušnje. Res je, da mogoče ne dobiš službe v tej organizaciji, ki ti je omogočila usposabljanje, je pa lažje iskati drugo, tretjo, četrto službo," pojasni Polona Köveš.

V letu 2015 je bilo za ta program namenjenih skoraj 620.000 evrov. Program je bil financiran iz evropskega socialnega sklada v višini 85 odstotkov in iz integralnega proračuna v višini 15 odstotkov.

Da je bil projekt Usposabljanje na delovnem mestu uspešen, pa pove podatek, da je bilo v Pomurju v program vključenih 430 brezposelnih, zaposlitev pa je dobilo 81 odstokov vključenih oz. 348 ljudi.