Izvajanje pravil bo spremljala in ocenjevala Evropska komisija. Foto: EPA
Izvajanje pravil bo spremljala in ocenjevala Evropska komisija. Foto: EPA

Evropski parlament je na zasedanju v Strasbourgu potrdil novo zakonodajo glede izterjave kazni za prometne prekrške, ki so bili storjeni v tujini, s čimer so bile odpravljene vrzeli, zaradi katerih so doslej evropski vozniki ostali nekaznovani, če so v tujini prevozili rdečo luč, vozili prehitro ali pod vplivom alkoholom.

Nova pravila, ki jih mora potrditi še Svet Evropske unije in bodo predvidoma začela veljati najkasneje v dveh letih po sprejetju, predvidevajo izsleditev in kaznovanje kršiteljev v domači državi s sodelovanjem med organi pregona.

Obvestilo o kazni v maternem jeziku
Med prekrške, ki jih bodo preganjali, spadajo prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti, vožnja pod vplivom alkohola in mamil, neuporaba varnostnega pasu, telefoniranje med vožnjo, uporaba voznih pasov za avtobuse ali drugih rezerviranih voznih pasov, neuporaba motoristične čelade in vožnja skozi rdečo luč.

Podatke o vozilu v prekršku bo pristojni državni organ sporočil prek sistema za izmenjavo podatkov Eucaris in lastnik vozila bo nato pisno ter v svojem jeziku obveščen o prekršku in višini kazni, ki je zagrožena v državi, v kateri je bil storjen prekršek. Država registracije vozila ne bo obvezana izvršiti kazni, ki bi jo naložila država, v kateri je voznik storil prekršek.