Slovenija, Španija in Italija so bile po neuradnih navedbah proti vzpostavitvi evropske enote varuhov meje. Foto: Reuters

Članice EU-ja so v ponedeljek na veleposlaniški ravni potrdile dogovor pogajalcev osrednjih institucij EU-ja iz prejšnjega tedna o krepitvi agencije evropske mejne in obalne straže, naslednice agencije za zunanje meje Frontex. Slovenija, Španija in Italija so bile po neuradnih navedbah proti.

Slovenija po navedbah slovenskih diplomatskih virov ni mogla podpreti kompromisa, saj ocenjuje, da končni dogovor ne bo prinesel zadostne dodane vrednosti ukrepa, zlasti z vidika dokaj omejene pomoči, ki bi jo agencija lahko nudila tretjim državam pri vračanju nezakonito prispelih prebežnikov, kar je še zlasti pomembno za države Zahodnega Balkana.

Obenem ima Slovenija po navedbah virov resen pomislek glede odsotnosti objektivnih kriterijev za določitev nacionalnih prispevkov, potrebnih za izvajanje uredbe. Tako je pričakovati upravičene dvome o sorazmernosti predvidenih zavez, ki bodo določene za posamezno članico. Kdaj bodo določeni nacionalni prispevki, za zdaj ni znano.

Migracijska kriza je pokazala, da je agencija Frontex močno podhranjena. Foto: EPA

Stalna enota mejne in obalne straže

Pogajalci osrednjih institucij EU-ja so se pretekli četrtek dogovorili o vzpostavitvi nove stalne enote 10.000 pripadnikov evropske mejne in obalne straže do leta 2027. Članice so dogovor v ponedeljek ob nasprotovanju omenjenih treh držav potrdile na veleposlaniški ravni, uradno pa ga še morata potrditi tako Svet EU-ja, in sicer članice na ministrski ravni, kot Evropski parlament na plenarnem zasedanju.

Novo stalno enoto 10.000 varuhov meje bodo gradili postopno. Do leta 2021 naj bi zagotovili 5.000 uslužbencev, do leta 2027 pa njeno polno operativnost. Enota bo vključevala operativno osebje agencije, dolgoročno ali kratkoročno napotene strokovnjake članic in rezervo za hitro odzivanje.

Napotitve stalne enote bodo potekale od januarja 2021. Evropska komisija bo do konca decembra 2023 pripravila pregled stanja – števila pripadnikov enote in njene sestave – ter po potrebi do marca 2024 predlagala spremembo števila, sestave in nacionalnih prispevkov.

Izvršne pristojnosti na meji

Pripadniki stalne enote bodo lahko imeli izvršne pristojnosti pri izvajanju nadzora na meji in vračanju nezakonito prispelih prebežnikov, ki pa jih bo morala vselej odobriti članica gostiteljica, tudi za uporabo sile in orožja, so sporočili iz Sveta EU-ja.

Država gostiteljica bo morala vselej za prihod enote varuhov meje dati svojo privolitev, tudi za uporabo sile in orožja. Foto: EPA

Enoto bi napotili tudi na ozemlje tretjih držav

Okrepljena agencija bo lahko na pobudo ali ob soglasju članice gostiteljice pomagala v nacionalnih postopkih vračanja nezakonitih prebežnikov, na primer z identificiranjem državljanov tretjih držav, ki so nezakonito v EU-ju.

Dogovor predvideva tudi krepitev sodelovanja s tretjimi državami, ki ne bo več omejeno le na sosednje tretje države. To vključuje možnost sklepanja sporazumov med EU in tretjimi državami, ki bodo omogočili napotitev enot agencije na ozemlje tretje države.

Podhranjenost agencije Frontex

Evropska unija je agencijo za upravljanje zunanje meje Frontex vzpostavila leta 2004. Pred dvema letoma jo je nadgradila v evropsko mejno in obalno stražo. Migracijska kriza je pokazala, da je agencija močno podhranjena.

Dogovor je sicer manj ambiciozen od predloga Evropske komisije, ki je predvideval vzpostavitev stalne enote 10.000 pripadnikov mejne straže do leta 2020.

Vzpostavitev evropske enote 10.000 varuhov meje je bila srž septembrskega predloga Evropske komisije za utrditev zunanje meje, s čimer želijo v Uniji olajšati vrnitev k normalnemu delovanju schengena in poiskati izhod iz slepe ulice pri prenovi azilnega sistema.