Projekt LIFE Naturaviva se je sicer začel septembra 2017 in bo trajal do avgusta leta 2022, torej skupno pet let. Foto: Promocijsko gradivo/LIFE Naturaviva
Projekt LIFE Naturaviva se je sicer začel septembra 2017 in bo trajal do avgusta leta 2022, torej skupno pet let. Foto: Promocijsko gradivo/LIFE Naturaviva

Evropske komisije odločil za 5-letni LIFE Naturaviva projekt.

S projektom želijo razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije ter bolje predstaviti njihov pomen. Anamarija Žagar, koordinatorica tega evropskega projekta, pravi, da tega petletnega projekta na Nacionalnem inštitutu za biologijo ne izvajajo sami. Skupaj pri projektu sodeluje namreč konzorcij desetih partnerjev, razloži in pristavi: "Projekt ni nastal čez noč, to je zgodba, katere idejni vodje so Marjana Hönigsfeld Adamič z Inštituta Lutra, Davorin Tome in Danilo Bevk z Nacionalnega inštituta za biologijo. Gre namreč za zavedanje, da je v Sloveniji zelo pestra biodiverziteta, saj imamo zelo dobro ohranjeno naravo. Dejstvo pa je, da je treba ohraniti pozitiven odnos do narave, če želimo to biotsko raznovrstnost tudi ohraniti – tudi zato gre pri evropskem projektu LIFE Naturaviva."

Svetovni dan biotske raznovrstnosti smo oznamovali 22. maja. Ali ljudje dovolj poznamo ta pojem in ali se ga tudi zavedamo? Anamarija Žagar o biodiverziteti izpostavlja, da "gre za pojem, ki opisuje vse, kar nas obkroža in je živo. Morda, ker je beseda tujka, se je nekateri vseeno najprej ustrašijo, če pa namesto biodiverzitete uporabimo besedno zvezo živa narava, pa gre laže". Žagarjeva je dodala, da so prav zato na začetku izvajanja projekta, konec leta 2017, opravili anketo in ugotovili, da je zelo velik delež vprašanih, približno 40 odstotkov ljudi, odgovorilo, da ne vedo oziroma da niti še niso slišali za biodiverziteto.

Pri vsakem raziskovalnem delu je nujno tudi zagotavljanje finančnih sredstev in LIFE Naturaviva je v večini projekt, financiran z evropskim denarjem, ali kot pojasnjuje Anamarija Žagar: "Projekt je po večini financiran s strani evropskega mehanizma LIFE, ki spodbuja projekte na področju podnebnih sprememb in okolja. Projekt je 60-odstotno financiran z evropskim denarjem, preostalo je pristavilo ministrstvo za okolje in prostor in partnerji pri projektu."

V Evropski uniji obstaja kar nekaj finančnih mehanizmov in strategij, ki podpirajo tovrstne projekte. Kar se tiče biologije, pa ni zmeraj tako, opozarja Žagarjeva, zato je projekt LIFE Naturaviva toliko pomembnejši. "Marsikdaj smo priča tudi kakšni žalostni zgodbi, ko se na naravo pozabi, zato mislim, da bi lahko bilo tega denarja še več," meni Žagarjeva.

Projekt LIFE Naturaviva se je začel septembra 2017 in bo trajal do avgusta leta 2022. Dejstvo vsekakor je, da smo ljudje del narave in kot takšni soodgovorni za vse, kar se (ji) dogaja. In kako so se pri projektu LIFE Naturaviva odločili ozavestiti oziroma opozoriti ter izobraževati posameznike in splošno javnost? Žagarjeva poudarja, da so se tega "zelo domiselno lotili kolegi z Inštituta Lutra, saj bomo skupaj poskusili tiste, ki jih narava premalo zanima, na neki način 'šokirati' z zanimivimi dogodki, tako da bodo vsebine, povezane z naravo in biodiverziteto, predstavili ljudem, ki se bodo udeležili nekega dogodka, ki sploh nima zveze z biologijo oziroma naravo. Denimo med odmorom koncerta ali operne predstave bodo lahko izvedeli kaj o biodiverziteti."

Če vas projekt LIFE Naturaviva, pojem biodiverziteta ali ohranjanje narave zanima si lahko vse informacije preberete na spletni strani www.naturaviva.si. Že danes lahko s svojim odgovornim ravnanjem prispevate k ohranitvi žive narave, katere del smo tudi ljudje.