Po projekcijah vlade je od leta 2025 dalje načrtovano povečanje mase sredstev za stroške dela v javnem sektorju za štiri odstotke. Foto: Pixabay
Po projekcijah vlade je od leta 2025 dalje načrtovano povečanje mase sredstev za stroške dela v javnem sektorju za štiri odstotke. Foto: Pixabay

V primerjavi s prej sprejetim finančnim načrtom za leto 2025 se sredstva za prihodnje leto po danes potrjeni spremembi zvišujejo za približno dva milijona evrov, in sicer na 39.875.846 evrov, kar je približno 4,3 milijona evrov več od letošnjega finančnega načrta.

Kot je zapisano v predlogu, spremembe odražajo ugotovljene potrebe za zagotavljanje pogojev za izvajanje pristojnosti in delovanje DZ-ja, pri čemer upoštevajo tudi projekcijo glede spremembe višine plač, saj so se s 1. junijem letos zvišale vrednosti plačnih razredov plačne lestvice v javnem sektorju, prav tako pa bo na sredstva za plače vplivala implementacija prenovljenega sistema plač v javnem sektorju ob sočasni odpravi nesorazmerij. Tako je po projekcijah vlade od leta 2025 dalje načrtovano povečanje mase sredstev za stroške dela v javnem sektorju za štiri odstotke vsako leto glede na predhodno leto, so navedli. Sredstva za plače v letu 2025 se tako v primerjavi s prej sprejetim finančnim načrtom zvišujejo za približno milijon evrov, tako je predvideno 22,4 milijona evrov, kar je dva milijona evrov več kot v letošnjem finančnem načrtu.

Za približno pol milijona evrov več od prvotno predvidenih se zvišujejo sredstva za sofinanciranje političnih strank, ki so odvisna od BDP-ja, in so predvidena nekaj manj kot 5,6 milijona evrov. Za približno 300.000 evrov pa se na skoraj 5,9 milijona evrov zvišujejo materialni stroški. Kot razlog so v dokumentu navedli velika povečanja cen storitev vzdrževanja licenčne in nelicenčne programske opreme ter zagotovitev sredstev za delo vseh preiskovalnih komisij.

Za plače za leto 2026 so upoštevali, da gre za volilno leto

Finančni načrt za leto 2026 je kolegij danes potrdil v vrednosti 40.644.127 evrov. Za plače je predvidenih 23,9 milijona evrov, kar je približno milijon in pol evrov več kot v letu 2025. Za leto 2026 pa medtem za razliko od leta 2025 ni predvidenega milijona evrov sredstev za zasedanje parlamentarne skupščine zveze Nato, je razvidno iz predloga.

Generalna sekretarka DZ-ja Uršula Zore Tavčar je ob tem na seji kolegija opozorila tudi, da so pri sredstvih za plače za leto 2026 upoštevali, da gre za volilno leto. Tako so v tem letu dodatno načrtovana sredstva za nadomestila poslancem po prenehanju mandata ter za odpravnine zaposlenim v poslanskih skupinah.