Med najbolj prizadetimi regijami je Koroška. Foto: BoBo
Med najbolj prizadetimi regijami je Koroška. Foto: BoBo

"Podjetja na najbolj prizadetih območjih nas opozarjajo, da predvsem potrebujejo delujočo prometno infrastrukturo, da lahko sploh dostopajo do svojih podjetij, dovažajo material in odvažajo izdelke," so sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Stanje infrastrukture je posebej pereče na Koroškem.

Novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki jo je v sredo sprejel DZ, na GZS-ju pozdravljajo. Podjetja so z zadovoljstvom sprejela možnost predplačila do 10 odstotkov prehodne ocene škode upravičencem, ki zaradi posledic naravne nesreče ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje, ugotavljajo na GZS-ju.

Prav tako je treba čim prej zagnati shemo pomoči, ki je predvidena že v zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč iz leta 2004. Domisliti je treba tudi shemo pomoči za povrnitev škode na stavbah in za subvencioniranje nakupov nove opreme.

Sorodna novica Vlada s predlogom rebalansa letošnjega proračuna namenja 520 milijonov evrov za financiranje ukrepov

Podjetja pričakujejo tudi pomoč pri zagotavljanju likvidnostnih sredstev in moratorij za komercialne kredite, prav tako predlagajo odlog plačila akontacije dohodnine, DDV-ja in prispevkov za neposredno prizadete, navodila za ravnanje z uničenimi zalogami in pojasnila glede olajšav, ki so jih prejela za nakup opreme, če je bila ta uničena v poplavah, so nanizali na zbornici.

Veliko podjetij sprašuje, kako lahko pomagajo drugim podjetjem z donacijami. Ker obstoječa zakonodaja v primeru doniranja med pravnimi osebami ne omogoča davčnih olajšav, je gospodarska zbornica pristojno ministrstvo pozvala, naj se takšna donacija šteje kot davčno priznan odhodek, pri čemer pa naj njenemu prejemniku ne viša davčne osnove, kot določa veljavna zakonodaja.