Kmetica letošnjega leta je Marjeta Ročnik s kmetije Jamnik iz Prevalj. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo
Kmetica letošnjega leta je Marjeta Ročnik s kmetije Jamnik iz Prevalj. Foto: Ministrstvo za kmetijstvo

Tradicionalni izbor, ki je v sredo potekal v Zagorju ob Savi, sovpada z mednarodnim dnem podeželskih žena, 15. oktobrom. Izbora se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, ki je poudarila neprecenljivo vlogo žensk za razvoj in ohranjanje podeželja.

V Sloveniji je delež žensk, ki so kot nosilke in družinski člani udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih, 46-odstoten, kar je višje od povprečja Evropske unije, ki je pri 42 odstotkih. Devet odstotkov žensk v Sloveniji je lastnic kmetijskega gospodarstva. Med vsemi, ki imajo priglašeno dopolnilno dejavnost na kmetiji, ki pomeni pomemben vir dohodka na kmetijah, je 1076 ali skoraj 24 odstotkov žensk.

Za ministrstvo so spodbudni podatki Eurostata, da se delež kmetic po vsem EU-ju povečuje, čeprav počasi in različno po državah. Tako v povprečju okrog 30 odstotkov kmetijskih gospodarstev upravljajo ženske, čeprav še vedno obstajajo velike razlike med posameznimi državami, kjer je v vzhodnih državah običajno več kmetijskih gospodarstev, ki so v lasti žensk kot na Zahodu.

Ministrica Pivec je zbrane na prireditvi spomnila, da je na ministrstvu spomladi zaživel Svet za ženske na podeželju, ki kot posvetovalno telo ministrice spremlja položaj žensk na podeželju in daje predloge za izboljšanje njihovega položaja, daje strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

Kmečke ženske so pogosto nosilni steber družbenega okolja na kmetijah, saj so s svojim znanjem, delom in podporo ključne pri pridelavi hrane na kmetijah. Da pa lahko vse to počnejo, morajo imeti stalno na voljo izobraževanja in strokovna usposabljanja, zagotovljen dostop do zemlje, do finančnih storitev in trgov in zagotovljeno dostojno plačilo, so sporočili z ministrstva.