Posledice poplav na Ljubnem ob Savinji. (Fotografija je arhivska.) Foto: Matija Mastnak/Radio Slovenija
Posledice poplav na Ljubnem ob Savinji. (Fotografija je arhivska.) Foto: Matija Mastnak/Radio Slovenija

Predplačila so prejeli vsi upravičenci, ki so do 1. septembra oddali oceno škode z zahtevo po predplačilu, in sicer 10 odstotkov ocenjene škode.

"Vesel sem, da smo se tokrat lahko odzvali kar se da hitro in prvič pri popisu škode omogočili tudi predplačila," je ob izplačilu poudaril gospodarski minister Matjaž Han. V sporočilu za javnost je poudaril še, da so oddajo vlog predplačila zelo poenostavili zato, da podjetjem nudijo hitro pomoč pri odpravi škode in jim pomagajo, da čim prej ponovno zaženejo prizadeto proizvodnjo.

Minister si želi, da bi takšno prakso lahko ohranili tudi v prihodnje, saj je za predplačilo zaprosilo več kot 60 odstotkov vseh upravičencev, ki so oddali oceno škode. Z 20. septembrom se je iztekel tudi rok za oddajo ocene škode tudi tistih upravičencev iz gospodarstva, ki za predplačilo niso zaprosili. Oceno škode je prijavilo 1173 podjetij, skupaj za 380,85 milijona evrov, kamor je vključenih tudi 708 podjetij, ki so zaprosila za predplačilo.

Največ škode so upravičenci prijavili na strojih in opremi, in sicer za kar 168,25 milijona evrov, sledi škoda na zalogah, to je 90,77 milijona evrov ter za 121,83 milijona evrov škode zaradi izpada prihodka.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je bilo poleg tega pristojno tudi za zbiranje ocene škode pri društvih in ustanovah v javnem interesu za področja turizma, športa in varstva potrošnikov. Za društva in ustanove v javnem interesu za področje turizma so oddali dve oceni škode za skupaj 1667 evrov, oceno škode pri društvih in ustanovah v javnem interesu za področje športa pa je oddalo 41 oškodovancev v skupni višini 2,39 milijona evrov.

Za področje varstva potrošnikov ministrstvo ni prejelo vlog, za področje socialnih podjetij pa škode ni zbiralo, saj ni društev in ustanov, ki bi jim ministrstvo podelilo status društva ali ustanove v javnem interesu.