Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Finančna uprava RS (Furs) je prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 poslala zavezancem konec marca, drugega konec maja, nato pa konec junija zaradi ukrepov ob epidemiji covida-19 izjemoma še tretjega.

V vseh treh svežnjih skupaj so bili izračuni za 1.554.991 zavezancev in tisti iz prvega svežnja so medtem preveč plačano dohodnino že prejeli vrnjeno. V prvem svežnju so bili tokrat izjemoma le zavezanci z vračilom dohodnine.

Za zavezance iz drugega svežnja se roki za vračilo oz. v primeru med letom prenizko obračunanega davka doplačilo dohodnine iztečejo v sredo, 29. julija, za zavezance iz tretjega svežnja pa v zadnjih dneh avgusta. Če morajo dohodnino doplačati, lahko to po novem storijo kar po mobilni aplikaciji eDavki.

Preostali zavezanci, ki so v letu 2019 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, vendar informativnega izračuna dohodnine niso prejeli, morajo dohodninsko napoved vložiti sami. Časa imajo še dober mesec, in sicer do 31. avgusta.

Dohodnina je prihodek državnega in občinskih proračunov in pomemben vir slovenskih javnih financ. Finančna uprava je v letu 2019 pobrala skupaj 2,6 milijarde evrov dohodnine.

Večina zavezancev – po podatkih za leto 2017 je takšnih skoraj štiri petine – izkazuje bruto dohodke do višine povprečne plače. Od teh se jih nekaj več kot polovica preživlja le z dohodki do višine minimalne plače. Po drugi strani je zavezancev z dohodki, ki presegajo tri povprečne letne slovenske plače, v Sloveniji le kakšen odstotek.

Rekorder imel 3,5 milijona evrov dohodkov

Številke pa so lahko zelo visoke. Kot so za pojasnili na Fursu, je rekorder za leto 2019 zavezanec, ki je prejel dobrih 3,5 milijona evrov prihodkov.

Njegove identitete seveda niso razkrili, pojasnili pa so, da je poleg plače, bonitet in regresa za letni dopust prejel še dohodek od prodaje avtorske pravice ali izuma ter dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, kamor se, denimo, vštevajo delo po avtorski pogodbi ali sejnine. Plačati je moral nekaj več kot 1,5 milijona evrov dohodnine.

Na drugem mestu sledi zavezanec, ki je ob plači prejemal še dohodke iz drugega pogodbenega razmerja - ob 2,3 milijona evrov prihodkov so mu za leto 2019 obračunali nekaj več kot en milijon evrov dohodnine.

Na tretjem mestu pa je zaposleni, ki mu je delodajalec ob plači obračunal še bonitete. Njegovi dohodki so znašali 1,9 milijona evrov, obračunana dohodnina pa 951.000 evrov. Ker se rok za vložitev napovedi za leto 2019 še ni iztekel, se morda lahko ta lestvica še spremeni.